Noterlerde görmeyenlerin karşılaştığı sorunlara yönelik anket çalışmamız sonuçlandı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Engelsiz Erişim Derneği olarak birlikte düzenlediğimiz "noterlerde görmeyenlerin karşılaştığı sorunlara yönelik anket çalışması" sonuçları açıklandı. Ankette öne çıkan veriler şu şekilde:

*Ankete 240 noter başvurusuna dair deneyim bildiriminde bulunuldu.
*Katılımcıların %86,3'ü mürekkep baskılı yazıları okuyamıyor.
*Katılımcıların yaklaşık %48'i son iki yılda başvuruda bulunduğu noter işlemi hakkında ankete görüş bildirirken; %23'ü 2013 öncesine dair tecrübelerinden bahsetti.
*Katılımcıların %45'e yakın bir kısmı vekalet vermek için notere giderken %22'si araba satış, %15'i ise sözleşme akid işlemleri için notere başvurdu.
*Katılımcılar Ankara, İstanbul ve İzmir'de yoğunlaşmakla birlikte 33 ilden görmeyen birey anketi yanıtladı.
*Katılımcıların %63'ü noter işlemini iki şahit göstererek gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bu kişilerden %53'ü şahit olmadan işlem yapmak istediğini belirtti. %13'ü ise mevzuatta şahit istenmeden işlem yapılabileceğini bilmediğini ifade etti.
*Katılımcıların %43'ü noterlikteki çalışanların anlayışsız ve sorun çözmekten yana olmadıklarını belirttiler.
*Katılımcılar noterlikde sıra bekleyen diğer müşterilerin %70'inin olan bitenle ilgilenmediğini belirtirken, istenmesi halinde şahitlik yapabileceğini belirtenler de önemli oranda yer alıyor.
Noterlerde karşılaştığımız şahitle imza atma dayatması sorunu takibimizde olmaya devam edecek.

kategori: