Çalışma Komisyonları Yönergesi değişti

EGED, üyelerinin karar alma mekanizmalarına dahil olmalarını sağlayan Çalışma Komisyonlarını düzenleyen Yönergede değişiklik yaptı.

Yönergeye göre şimdiye kadar iki komisyona üye olunabilirken artık tek bir komisyona katılım sağlanabilecek. Ağustos ayının 15’inden başlayıp bir sonraki yılın Ağustos ayının 15'ine kadar olan zaman aralığı, EGED için bir çalışma dönemi olarak kabul edilecek. Komisyonların Genel Sorumluları da yeni çalışma dönemine başlarken, 15 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında seçilecek. Çalışma Komisyonları sorumlularından oluşan bir "Genel Sorumlular Komisyonu" kurulacak. Bu komisyonun en önemli görevi komisyonlar arası iletişimin güçlenmesi ve koordinasyonun sağlanması olacak.
Bunun dışında Sanat ve Kaynak Geliştirme komisyonları kurularak aktif komisyon sayısı dokuza çıkacak.

Çalışma komisyonları anti hiyerarşik bir modeldir

EGED Başkanı Emre Taşgın, çalışma komisyonlarının dernek için ne anlam ifade ettiğini şöyle açıkladı:
"Bizim için Çalışma Komisyonları, isteyen her EGED üyesinin dernek yönetiminde söz sahibi olabilmesi demek. EGED üyesi, ilgi ve yeteneklerine göre dokuz komisyondan birini seçerek derneğin o alanda gerçekleştireceği çalışmaların kararlaştırılması ve uygulanması süreçlerinde aktif olabiliyor. Yönetim Kurulu yalnızca anlık refleks gösterilmesi gereken durumlarda harekete geçiyor ve komisyonların aldığı kararların uygulanması sürecinde koordinasyonu sağlıyor. Dolayısıyla EGED bünyesinde asıl olan Yönetim Kurulu değil, Çalışma Komisyonlarıdır. Bu yönüyle komisyonlarımız EGED'in anti hiyerarşik bir şekilde yönetilmesinde önemli bir mekanizma."

Yeni Yönerge EGED'in dinamizmini artıracak

Taşgın; değişen Yönerge hakkında ise şöyle konuştu:
"Komisyonlarımız 2017 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Yönergemiz de uzun zamandır ilk kabul edildiği haliyle yürürlükteydi. Üye sayımızın artmaya başlaması ve değişen ihtiyaçlar, bizi bu Yönergede değişiklik yapmaya yöneltti. Değişen Yönergenin EGED'in canlılığını ve dinamizmini arttıracağına inanıyorum. Biz her zaman "Değişim birlikte gerçekleşir" diyoruz. Komisyonlarımız Bu sözün lafta kalmamasını sağlayan somut bir yapılanma".

EGED bünyesinde; Bilişim, Eğitim, Hukuk, İletişim, Etkinlik ve Farkındalık, Kaynak Geliştirme, Öğretmenlik ve İstihdam, Proje, Sanat ve Uluslararası İşler olmak üzere dokuz komisyon bulunuyor. Komisyonlara EGED'e üye olan herkes katılabiliyor.
Çalışma Komisyonları Yönergesi'ne http://www.eged.org/komisyonyonerge adresinden ulaşılabiliyor.
EGED'e online başvuru formu aracılığıyla üye olmak için http://www.eged.org/onlineuyelik adresi kullanılabiliyor.

kategori: