Görme Engelli Öğretmenlerin Görevleri Esnasında Karşılaştıkları Sorunların Tespiti Raporu

Ülkemizde uzun yıllardan beri görevini başarıyla yerine getiren görme engelli öğretmenler bulunmaktadır. Bununla birlikte, gelişen teknoloji bu mesleğin görme engelliler tarafından daha kolay ve erişilebilir şartlarda yapılabilmesine imkân tanımıştır.
Görme engelli öğretmenlerin mesleki sorunlarını ilgi alanı olarak belirleyen Eğitimde Görme Engelliler Derneği, her geçen gün sayısı artan görme engelli öğretmenlerin karşılaştığı sorunların tespit edilerek yapılması gerekenler noktasında çözüm önerileri geliştirebilmek maksadıyla, Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu öncülüğünde, "Görme engelli öğretmenlerin görevleri esnasında karşılaştıkları sorunların tespiti" başlıklı bir anket düzenlemiştir. 02-31 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleşen bu ankete toplam 327 görme engelli öğretmen katılım sağlamıştır. Yaklaşık 1.000 görme engelli öğretmenin Bakanlık bünyesinde görev yaptığı düşünüldüğünde, hedef kitlemizin %30'undan fazla bir kesimine ulaşılabilmiştir. Bunda hiç kuşkusuz Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün tüm eğitim kurumlarına anket hakkında bildirim yapmasının payı büyüktür.
5 Bölüm halinde gerçekleşen ankette, görme engelli öğretmenler karar mekanizmalarına dâhil olma, ders kaynaklarına ve dijital çözümlere erişim yöntemleri, idari personel ve diğer meslektaşlarla iletişim durumu gibi çeşitli konularda sorulara cevap vermişlerdir. Bu soruların analiz edilmesi suretiyle bir sonuç raporu yayını hazırlanmıştır.
Söz konusu yayını ve ekini, aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz.
Yayını pdf formatında indirmek için tıklayın Yayını docx formatında indirmek için tıklayın Grafik olarak gösterilen şekilleri xlsx formatında indirmek için tıklayın

kategori: 
İlgili Alanlar: