Basın Açıklamaları

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, hak temelli yaklaşımı benimsemekte ve faaliyetlerini bu eksende yürütmektedir. Bu sayfada, derneğimizin görme engelli bireylerin başta eğitim-öğretim hakları olmak üzere yaşadığı hak ihlallerine ilişkin kamuoyu oluşturmak amacıyla yayınladığı basın açıklamalarına yer verilmektedir.

Engelsiz seyahat lütuf değil, bir özgürlüktür!

Derneğimize üye olan iki arkadaşımızın, Kocaeli ve Edirne'de seyahat etme özgürlüklerini kullanırken yaşadıkları onur kırıcı hadiseler karşısında, konunun kamuoyunun gündeminde tutulması ve dernek olarak süreci takip ettiğimizin hatırlatılması maksatlarıyla, bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Her Yerde Braille kampanyası başladı!

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), görmeyen bireylerin kullandığı Braille (kabartma) yazıyı yaygınlaştırmak ve kamuoyunda bu yazı sistemi hakkında farkındalık yaratmak amaçlarıyla "Her Yerde Braille" kampanyasını başlattı.

Sayfalar