Engelli mevzuatı

Bu sayfa , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve değişikliklerle birlikte sürekli olarak güncellenen engellilere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın toplu olarak bulunduğu portaldan yararlanılarak oluşturulmuştur.
Bu sayfada; eğitim, istihdam ve erişilebilirlik alanlarında en fazla ihtiyaç duyulan mevzuat bağlantılarına yer verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Kanunlar

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasınınn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Engelliler Hakkında Kanun
Milli Eğitim Temel Kanunu
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
İş Kanunu
Evrensel Hizmet Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
Noterlik Kanunu
Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Posta Hizmetleri Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kanun Hükmünde Kararnameler

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yönetmelikler

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Hakkında Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği
Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği
Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik
Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği
Sağırların, İşitme Ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

Şehir içi yollar kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik İçin yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım Kuralları ile ilgili tebliğ
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

genelge

Erişkinler İçin Engellilik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliklerin Uygulanması Hakkında Genelge
2008/60 sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu M.E.B. genelgesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Mevzuatı Sayfası İçin Tıklayın