Hukuksal Girişimlerimiz

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, hak temelli bakış açısından hareketle, başta eğitimde fırsat eşitsizliğine neden olabilecek uygulamalara son verilmesi olmak üzere; görme engelli bireylerin karşılaştığı tüm sorunların çözümü için mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla kurum ve kuruluşlar nezdinde idari ve hukuki girişimlerde bulunmak, yetkililerle ihtiyaç duyulan görüşmeleri yapmak ve eğitim, erişim, sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki hakların ihlali durumunda yargı yoluna gitmek gibi faaliyetlere önem vermektedir. Bu sayfada, derneğimizin hukuki girişimleri hakkında son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

2013 Engelli Öğretmen Atamasındaki Haksızlığa İlişkin Açtığımız Davada Yürütme Durdurma Kararı

Danıştay 2. Dairesi tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün atama duyurusunda yer alan, adaylardan herhangi bir kamu kurumunda çalışmadıklarına ilişkin beyanlarının alınacağı şeklindeki ibarenin oy birliğiyle, bu ibareyle tesis edilen düzenleyici işlem dayanak alınarak yapılan atama işleminin ise oy çokluğuyla yürütmesi durduruldu.

Engelli Öğretmen Atamasında, Kamuda Çalışanların Mağduriyetine İlişkin Danıştayda Dava Açtık

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 2013 engelli öğretmen alımı sırasında, geçmiş yıllarda kamuya atanan ve 2012 ÖMSS puanını kullanmayan engelli öğretmen adaylarının, söz konusu atamaya başvuru yapamaması sebebiyle ortaya çıkan mağduriyete ilişkin T.C. Danıştay Başkanlığı'nda görülmek üzere dava açmıştır.