Görme engelli öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim kursları

Görme engelli öğretmenlerin mesleğini daha erişilebilir biçimde yapabilmesine yönelik bilgi ve deneyim aktarımlarını içeren kurslarımız, EGED Uzaktan Eğitim Akademisi bünyesinde gerçekleşiyor.