2013 Engelli Öğretmen Atamasındaki Haksızlığa İlişkin Açtığımız Davada Yürütme Durdurma Kararı

Hatırlanacağı üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl haziran ayında 2012-ÖMSS puanına göre bir engelli öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuş ve 600 adet kadro açılmış, ancak Bakanlığın, ataması yapılacak öğretmen adayları arasında kamuda çalışan - çalışmayan şeklinde bir ayrım yapması üzerine bu kadroların 312’si doldurulabilmişti. Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak Bakanlıkla durumun düzeltilmesi için yaptığımız görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine ise, dernek olarak Danıştay nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine idari bir dava açmak zorunda kalmıştık. (Dava açılışında yaptığımız basın açıklaması için tıklayın)
Biraz geç olmakla birlikte bu davadaki ilk karar çıktı ve Danıştay 2. Dairesi tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün atama duyurusunda yer alan, adaylardan herhangi bir kamu kurumunda çalışmadıklarına ilişkin beyanlarının alınacağı şeklindeki ibarenin oy birliğiyle, bu ibareyle tesis edilen düzenleyici işlem dayanak alınarak yapılan atama işleminin ise oy çokluğuyla yürütmesi durduruldu. Böylece geçen yıl yapılan atamada açık bir haksızlık yapıldığı mahkeme kararıyla da tescillenmiş oldu. Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak sürecin takipçisi olmaya ve yapılacak her türlü haksızlık karşısında diğer girişimlerimizin sonuç vermemesi halinde yargı yoluna başvurmaya devam edeceğiz. Bugün gelinen nokta itibariyle bu mahkeme kararı pratikte hiçbir şeyi değiştirmese bile, açtığımız dava neticesinde Bakanlığın hukuka aykırı bir işlem tesis ettiğinin mahkeme kararıyla hüküm altına alınması çok önemlidir. Bu dava ve girişimlerimiz neticesinde zaten bu yıl yeni bir öğretmen ataması yapılmış ve bu kez çalışan - çalışmayan ayrımı da ortadan kaldırılmıştı. Ancak bu dava, yürütmeyi durdurma kararından çıkardığımız sonuca göre bizim lehimize sonuçlanacak ve şayet böyle sonuçlanırsa İdare karşısında elimizi kuvvetlendiren önemli bir emsal karar teşkil edecektir.

Engelli kamuoyuna ve özellikle öğretmenlerimize saygıyla duyurulur.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği
www.egitimdegormeengelliler.org

İlgili Alanlar: