Derneğimiz, Hayat Sende YUGLA Webinarlarına Konuk Oldu

HAYAT SENDE Gençlik Akademisi Derneği'nin düzenlediği YUGLA Webinarları'nın 20 Ağustos çarşamba günkü konuğu Eğitimde Görme Engelliler Derneği Kurucu Üyesi Bahar Yavuz oldu.
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği'nin Sabancı Vakfı desteğiyle yürüttüğü YUGLA - Yurtlu Genç Liderler Akademisi projesi kapsamında, daha önce YUGLA Kampı'na katılmış 20 katılımcıya farklı alanlarda faaliyet gösteren gençlik kuruluşları hakkında Webinarlar düzenleniyor. Bu haftaki Webinarda Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin bir gençlik kuruluşu olarak faaliyetleri, dezavantajlı grup olarak engelliler, yaşanılan istismarlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.
Webinar'da derneğimiz adına sunum yapan Bahar Yavuz; 2009 yılında internet üzerinde kurulan bir öğrenci platformunun sanal dünyanın imkanlarından yararlanarak örgütlenmeye başladığını ve sonrasında yüz yüze faaliyetlerle bu oluşumun daha güçlü bir hale geldiğini belirtti. Yavuz; platformun katılımcılık ilkesine önem verdiğini, her ay dileyenlerin katılımına açık olarak düzenlenen online toplantılarda ele alınacak konuların belirlendiğini ve bu ortamdaki dayanışmanın yüz yüze toplantılarla pekiştirildiğini, tanışma ve kaynaşma etkinlikleri, akademik toplantılara katılım, idari ve hukuki girişimler, uzaktan eğitim gibi faaliyetlerle platformun alanda eksikliği hissedilen engelli gençlik örgütü misyonunu yerine getirmek yönünde adımlar attığını dile getirerek sunumuna devam etti. Oluşumun gençlerden kurulu bulunması nedeniyle diğer gençlik örgütleriyle ilişki kurmaya gayret gösterildiğini söyleyen Yavuz; ele alınan konuların kamuoyunda gündem oluşturabilmesi ve karar mekanizmalarına daha etkin katılım gibi nedenlerle bir tüzel kişiliğe gereksinim duyulduğunu, bu tüzel kişiliğin eğitimin tüm öznelerini kapsayacak bir çalışma sistemi oluşturması gerektiğini ve bu maksatla yapılan uzun
istişareler sonucunda Eğitimde Görme Engelliler Derneği adıyla bir derneğin kurulduğunu belirterek sözlerini sürdürdü. Yavuz; Derneğin kurulduktan sonra ilgili alanda faaliyetlerini sürdürmeye ve geliştirmeye devam ettiğini, uluslararası alanda VİEWS İnternational adlı körler derneğine yaptığı üyelik başvurusunun kabul olduğunu ve Japonya'da geliştirilen OCR yazılımı İnfty Project geliştiricilerini ülkemize davet ettiğini söyleyerek sunumunu sonlandırdı.
Sunum sonrası soru-cevap kısmına geçildi. Bu kısımda Webinar'a katılan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Turgay Gümüş ve Emre Taşgın, Bahar Yavuz'a eşlik ettiler. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla nasıl ilişki kurduğumuz yönünde gelen ilk soruyu Bahar Yavuz doğru üslupla yaklaşmanın önemini vurgulayarak yanıtladı. aynı soruyla ilgili olarak Turgay Gümüş güçlü donelerle yetkililerin karşısına çıkmanın etkileyici olduğuna, Emre Taşgın ise alandaki köklü derneklerin fikirlerinin bizimkilerden daha değerli bulunması nedeniyle derdimizi anlatmak için gereğinden fazla enerji sarf ettiğimize, bunda genç olmanın da zaman zaman dezavantaj yaratabildiğine dikkat çekti. "Uzaktan eğitim faaliyetlerinin yanı sıra örgün eğitimle üniversiteye hazırlık kursları düzenlemeyi düşünüyor musunuz" şeklindeki soruyu yanıtlayan Emre Taşgın; Ankara'da bu alanda çalışan iki dernek bulunduğunu ve bunların başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, diğer illerde de benzeri faaliyetlerin yürütüldüğünü, bu nedenle mevcut olan yapıların güçlendirilmesi yönünde adımlar atmak gerektiğini söylerken, Turgay Gümüş derneğin Ankara ve aktif olduğu diğer illerde tercih süreci ve sınava ilişkin dönemlerde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaya gayret gösterdiğini ifade etti. Engelliler adına para toplanması suretiyle oluşan istismara karşı hangi yöntemlerle mücadele edildiğinin sorulduğu soruyu Turgay Gümüş, yayınlanan bildiriler ve farkındalık çalışmalarıyla istismara karşı çözüm üretme girişiminde bulunduğumuzu, fakat bu faaliyetlerden kar elde eden dernekler nedeniyle söz konusu çalışmalarımızı yaygınlaştırmakta güçlük çektiğimizi vurgulayarak yanıtlandırdı. Emre Taşgın ise yakın zamanda benzeri bir para toplama faaliyeti teklifinin derneğimize de yapıldığını ve reddedildiğini söyledi. Hangi yöntemlerle bilgisayarı kullandığımızın merak edildiği soruyu yanıtlandıran Bahar Yavuz, genel olarak ekran okuyucu adı verilen yazılımların ekranda yazanları sese çevirdiğini ve bu sayede bilgiye eriştiğimizi belirtirken; Emre Taşgın ise bazı erişilebilirlik kuralları bulunduğunu ve bunlara dikkat edilmesi halinde daha sorunsuz bir teknoloji kullanımının mümkün olabileceğini vurguladı. Faaliyetlerimizi yürütebilmek için nasıl bir kaynak geliştirme stratejisi uyguladığımız yönünde gelen soruya Turgay Gümüş, hayata geçirmek istediğimiz çalışmaları çeşitli fon kaynakları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığımızı, ürün satmak ya da istismara yol açacak şekilde bağış toplamak gibi yollara kesinlikle başvurmadığımızı vurgulayarak yanıt verirken; hak temelli sivil toplum yaklaşımının yeterli seviyeye ulaşamaması nedeniyle aidat toplamakta güçlük yaşandığının altını çizdi.
Webinar, bundan sonraki süreçte iki dernek arasındaki dayanışmanın artması temennileriyle son buldu.
Afiş için tıklayın

kategori: