"Engelli Bireylerin Kamusal ve Siyasi Yaşama Eşit Katılımının İzlenmesi ve Raporlanması" Projesi İç Anadolu Bölgesi Koordinasyon Toplantısına Katıldık

Eşit Haklar için İzleme Derneği tarafından gerçekleştirilen "Engelli Bireylerin Kamusal ve Siyasi Yaşama Eşit Katılımının İzlenmesi ve Raporlanması" projesi hak temelli bir izleme ve raporlama çalışması yürütmeyi hedeflemekte olup; bu kapsamda izleme ağlarının engelli haklarının izlenmesi ve raporlanması konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobi ve savunuculuk faaliyetleri alanında desteklenmesi ve engelli bireylerin kamusal ve siyasi yaşama katılımının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye çapında 4 bölgede Bölgesel İzleme Platformları oluşturularak hak temelli izleme ve raporlama yapılacaktır. Bir yıllık proje süresince her dört bölge yürüttüğü izleme faaliyeti sonucunda bölgesel bir rapor çıkaracak ve bu 4 bölgesel raporun bir araya gelmesiyle bir Genel Rapor yazılacaktır.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak söz konusu projenin 20 Aralık cumartesi tarihinde Ankara'da düzenlenen İç Anadolu Bölgesi koordinasyon toplantısına katıldık. Bu süreçte İç Anadolu Bölgesi'nde oluşturulacak ağda aktif olarak yer almaya devam edeceğiz.

kategori: