Milli Eğitim Bakanlığı'na Görme Engelli Öğrenci, Öğretmen ve Memurların Yaşadığı Sorunlar ile Çözüm Önerilerini İlettik

Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; Ali Öztürk, Emre Taşgın, Gökhan Çapanoğlu ve Mustafa Karaca'dan oluşan bir heyetle Milli Eğitim Bakanlığı'nda bazı görüşmeler gerçekleştirerek, görme engelli öğrenci, öğretmen ve memurların yaşadığı sorunlar ile bunlara yönelik çözüm önerilerimizi ilettik.

Bir defaya Mahsus Yer Değiştirme Ağustosta

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanı SN. Bekir Erdoğan ile yaptığımız görüşmede, engelli öğretmenlerin bir defaya mahsus yer değiştirme hakkından yararlanmaları durumunu görüştük. Daha önce eğitim-öğretim sınıfı dışındaki Bakanlık personeline bu hakkın verildiğini hatırlatarak, derneğimize engelli öğretmenlerden bu imkanın kendilerine de sağlanması yönünde yoğun talepler iletildiğini ifade ederek son durum hakkında bilgi almak istediğimizi belirttik. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağında da bu hususta bir maddeye yer verildiğini, fakat bu yönetmelik yürürlüğe girmediğinden Ocak döneminde yapılan özür grubu atamalarına başvuramayan engelli öğretmenlerin mağduriyet yaşadığını aktardık. SN. Erdoğan Bunun üzerine, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme hususuna ilişkin yürürlüğe girecek yönetmelikle, engelli öğretmenlerin de bu haktan talep ettikleri ilde norm bulunması halinde yararlanabileceklerini ve bu durumun Ağustos döneminde yapılacak özür grubu atamalarında mümkün olabileceğini iletti.
(Fotoğraflar İçin Tıklayın)

Bilişimde Engeller Kalkmalı

Heyet olarak bir diğer görüşmemizi Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı SN. Bilal Tırnakçı ile gerçekleştirdik. Kendisine E-Okul, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), e-posta işlemleri ve Bakanlığa bağlı internet sitelerinin erişilebilirliği hususunda görme engelli öğrenci, öğretmen, memur ve velilerin yaşadığı erişim sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimizden oluşan kapsamlı bir rapor sunduk. SN. Tırnakçı göreve geldiği günden itibaren mevcut sistemlerin iyileştirilmesi yönünde yoğun bir mesai harcadığını ve önemli mesafeler kat ettiklerini, fakat görme engellilerin erişimi hususunda kendilerine ulaşan herhangi bir talep olmadığını aktararak ilettiğimiz raporun bu alanda eline ulaşan ilk doküman olduğunu söyledi. Mevcut modüllerin geliştirilmesi yönünde ekip olarak yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tırnakçı, görme engelli kullanıcıların kendisine bağlı sistemlere erişimi için yapılacak iyileştirmeler sürecinde tarafımıza bilgi vererek aktif katılımımız için girişimde bulunacağını ifade etti. Ayrıca; söz konusu sistemlerin herkesin erişimine uygun tasarlanması halinde kimsenin atıl durumda kalmayacağını ve bu sağlandıktan sonra da görme engelli personelin özverili bir şekilde çalışarak görevini layıkıyla yerine getirebileceğini sözlerine ekledi.
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na Sunduğumuz Raporu Görüntülemek İçin Tıklayın)
(Fotoğraflar İçin Tıklayın)

Ders Materyallerine Erişim Şart

Günün son görüşmesini Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı SN. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile gerçekleştirdik. Kendisine gün içerisinde yaptığımız diğer görüşmeler hususunda bilgi verdikten sonra Bakanlık dahilinde yaşanan diğer sorunlarla ilgili aktarımda bulunduk. Ders kaynaklarına erişimde görme engelli öğrencilerin önemli sorunlarla karşılaştığını, yayınlanan elektronik kitapların kendilerine uygun formatlarda bulunmadığını ve Braille baskılı materyallerin yeterli olmadığını, müzik, sayısal dersler, yabancı dil gibi alanlarda erişilebilir kaynak eksikliği bulunduğunu belirttik. Bununla birlikte, görüşme esnasında orada bulunan Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici ise sunumumuzla ilgilenerek, tarafımızdan kendisine bağlı ortaokul ve liselerde öğrenim gören görme engelli öğrencilerin ne tür sorunlarla karşılaştığına ilişkin bilgi almak istediğini belirtti. Kendisine yayınlanan elektronik kitapların text formatlarına yer verilmesi ve bu kitaplardaki görsel öğelerin betimlenmesi gerektiği gibi önerilerde bulunduk. Ayrıca, sınavlarda alana hakim olmayan okuyucular nedeniyle oluşan mağduriyetler hususunda bilgi verdik ve istenilmesi halinde e-platformumuzdaki açık öğretim öğrencilerinin görüşlerini alarak bir rapor sunabileceğimizi aktardık. Bundan son derece memnun olacağını belirten Başyemenici, bu hususta ivedi olarak kendisine bir rapor iletmemiz halinde girişimlerini hızlandıracağını söyledi.
Samimi bir ortamda yürütülen görüşme sonunda, SN. Çolakoğlu, kendisine yaşanılan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin raporlar sunmamız halinde ilgili birimlere iletilmesi yolunda elinden gelen katkıyı sunacağını ifade etti.
(Fotoğraflar İçin Tıklayın)

kategori: 
İlgili Alanlar: