"ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİRLİK HUSUSUNDA MEVCUT DURUM ANALİZİ: 2015-2016" adlı kitabımız yayınlandı

Ülkemizde bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde engelli öğrenci birimlerinin kurulmasının mevzuatla zorunlu hale gelmesinin üzerinden yaklaşık olarak 10 yıl geçti. Bu birimlerin en temel görevi, engelli öğrencilerin öğrenimleri sırasında karşısına çıkan erişilebilirlik sorunlarının giderilmesi olarak tanımlandı. Ancak halen bu birimlerin nasıl bir kurumsal yapıyla idare edileceği, birimlerin görev ve sorumluluklarının tam olarak ne olabileceği ve birimde hangi uzmanlık alanlarına sahip personelin çalışması gerektiği gibi konularda tartışmalar sürmektedir. Öte yandan, geçmişle mukayese edildiğinde, üniversitelerde engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek erişilebilirlik düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi bakımından gözle görülür bir iyileşmenin olduğu da fark edilmektedir.

Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi, bu yayınla ülkemizde üniversitelerin erişilebilirlik bakımından hangi durumda olduğunu öğrencilerin bakış açılarıyla ve oluşturdukları çalışma gruplarında elde ettikleri verilerle incelemektedir. İlk olarak 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde desteklenen projemiz sonucunda, üniversitelerin erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik noktasında son 10 yılda hangi aşamaya geldiği yapılan bilgi edinme başvuruları ve engelli öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen üniversite değerlendirme anketinin sonuçları üzerinden değerlendirilmişti. Bu rapor, şu ana kadar konuyla ilgili yapılmış herhangi bir araştırma bulunmadığından ilgiyle karşılanmıştı. 2015-2016 Eğitim-öğretim yılında ise, daha spesifik alanlarda oluşturulan çalışma grupları; bilgi edinme başvuruları, değerlendirme anketleri, yüz yüze görüşmeler ve yerinde incelemeler gibi yöntemlerle veri toplamıştır. Bu doğrultuda; raporumuzda ilk olarak üniversitelerde engelli öğrencilerin cinsiyetlerine, engel türlerine, öğrenim gördükleri kademelere ve örgün, açıköğretim ya da uzaktan eğitim veren kurumlara göre dağılımları yer almaktadır. Devamında ise; ders materyallerinin engelli öğrencilere hangi yöntemlerle ulaştırıldığı, açıköğretim ve uzaktan eğitim merkezlerinin erişilebilirliği, engelli öğrencilerin yabancı dil öğreniminde karşılaştığı güçlüklerin farklı açılardan değerlendirilmesi ve üniversitelerde kurulan öğrenci topluluklarının engelsiz üniversite çalışmalarına etkisi incelenmiştir. Bu kitap, geçtiğimiz yıl yayınladığımız rapor ile birlikte ele alındığında; üniversitelerin engelli öğrencilere sağladığı hizmetlerin niteliği hakkında Yükseköğretim Kurulu’na bağlı engelli öğrenci komisyonuna, üniversitelerde kurulan engelli öğrenci birimlerine, konuyla ilgili çalışan akademisyenlere ve araştırmacılara net bir fikir verecek; olumlu ve eksik yönlerin dikkate alınmasıyla oluşturulacak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar için yol gösterici bir kaynak değeri taşıyacaktır. Farklı engel gruplarına sahip üniversite öğrencilerinin emekleriyle oluşan bu yayın, üniversitelerin daha erişilebilir bir hale gelmesine bir nebze katkı sağlarsa, projemiz amacına ulaşmış olacaktır. Kitabın baskı hali tüm üniversitelerin engelli öğrenci birimlerine gönderilmiştir.
Kitabı PDF olarak indirmek için tıklayın Kitabı DOC olarak indirmek için tıklayın 2014-2015 Eğitim-öğretim yılı sonunda yayınladığımız kitabımız için tıklayın

kategori: