Proje Komisyonu

Komisyon üyeleri:

Ahmet Tayfur Arslan, Alperen Tazegül, Berkay ömer Ünal, Elif Kain, Kadir Ahıska, Merve Erten, Muhammed Aktan, Serdar Kulak.
Komisyon Genel Sorumlusu: Serdar KULAK

Komisyonun görevleri:

1) Derneğin çalışma alanı dahilinde diğer komisyonlar ve çalışma gruplarıyla istişarelerde bulunarak uygulanabilir proje önerileri yapmak ve proje formatı haline getirmek,
2) Derneğin uygulayacağı, ortak olacağı ya da iştirak edeceği ulusal ve uluslararası projelere ilişkin görüşler sunmak, işbirliğinde bulunulabilecek kurum ve kuruluşları araştırmak,
3) Yurtiçi ve yurtdışında projelerin desteklenmesi için verilen hibeleri araştırmak ve dernek tarafından geliştirilen projelere uygun olanlar hakkında bilgilendirmede bulunmak, bunlara başvurulması için gerekli çalışmaları yapmak,
4) Geliştirilen projelerin uygulanabilmesi için kaynak arayışında bulunmak,
5) Dernek üyeleri arasında proje yazma ve geliştirme hususunda teşvik edici çalışmalarda bulunmak, eğitimler düzenlemek.