İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Ali KÖSE, Ayşe GÜMÜŞ, Ayşenur ATMACA, Burhan KIZILTAŞ, Cem GÜNDÜZ, Hamide TURAN, Ilgın AYDINOĞLU, Kamer Gülçin YILMAZ, Merve KARAGÖZ, Merve ORHAN, Mücahit İbrahim ÖZTÜRK, Oğuzhan AL, Pınar GÖCEN, Sevda SEVİNÇ, Sevgi MART GÖCEN, Turgay Gümüş, Ümmü SEYREK.
Komisyon Genel Sorumlusu: Ali KÖSE.

Komisyonun görevleri

1) Engelli bireylerin, başta eğitimle ilgili olmak üzere bütün sorunları ve bu sorunların çözüm yolları hakkında halkı aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmak için yürüteceği yaygınlaştırma faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
2) Derneğin yayın organlarının ve sosyal medya hesaplarının faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
3) Derneğin yayınlayacağı basın açıklamaları ve bültenlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak, afiş, broşür vebenzeri tanıtım materyalleri oluşturmak,
4) Derneğin yerelde ve online ortamda ihtiyaç duyulan alanlarda düzenleyeceği etkinlikler hakkında görüş ortaya koymak, bu organizasyonların düzenlenmesinde aktif rol oynamak,
5) Toplumda engelli bireylere yönelik önyargıların giderilmesi amacıyla dernekçe gerçekleştirilecek farkındalık çalışmaları hakkında görüş ortaya koymak, faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
6) Dernek üyeleri ve hedef kitlesi arasında, yerelde ve online ortamlarda dayanışma ve kaynaşma amaçlı etkinlikler düzenlenmesi için görüş ortaya koymak, faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
7) Hedef kitlesi ve kamuoyunda derneği tanıtma amaçlı etkinlikler düzenlemek,
8) Derneğin gönüllüleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, oluşturulan gönüllü ağını etkin kılmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak.