Eğitim Komisyonu

Komisyon üyeleri:

Bekir BOZTAŞ, Caner MUTLU, Çağla KAYGISUZ, Demet BUDAK, Fatma GEZER, Galibiye ÇETREZ ARICAN, Gökhan ÇAPANOĞLU, Hanife KIZIL, Mehmet ÖZKAN, Murat YILMAZ, Özlem ERTEN YETER, Recep GÜR, Sedat SASA, Seniha ÖZCAN, Şeyma BÜYÜKURVAY.
Komisyon Genel Sorumlusu: Özlem ERTEN YETER.

Komisyonun görevleri:

1) Özel eğitim okulları ve kaynaştırma sınıflarında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademeleriyle yaygın öğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunları saptamak, çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla raporlar oluşturmak, anketler ve mülakatlar yapmak, toplantılar düzenlemek, ortaya çıkan çözüm önerilerini ilgili mercilere sunmak,
2) Engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarına yönelik, dernekçe oluşturulan Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi ile işbirliği içerisinde ortak faaliyetler gerçekleştirmek,
3) Dernekçe yerelde ve online ortamlarda verilecek kurs ve eğitimleri kararlaştırmak ve gerçekleştirilebilmesi amacıyla ekipler oluşturmak, bu faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
4) Engelli çocuğu bulunan ailelere yönelik bilgilendirici ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmak,
5) Dernek üyelerinin ve hedef kitlesinin kişisel gelişimlerini geliştirici eğitimlerin verilmesini sağlamak, bu maksatla derneğin diğer komisyonları ve organlarınca düzenlenmesi kararlaştırılan eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hususunda ortak çalışmalarda bulunmak.