Bilişim Komisyonu

Komisyon üyeleri

Ali ÖZTÜRK, Amine Ennur AKSOY, Burak BOZTEKE, İbrahim ELİBAL, Kadir AHISKA, Mustafa ELÇİÇEK.
Komisyon Genel Sorumlusu: Amine Ennur Aksoy.

Komisyonun görevleri:

1) Derneğin bilişim alanında yürüteceği politikaları belirlemek, eğitimde geliştirilen yeni teknolojilerin, engelli bireylerin eğitim-öğretim süreçlerine uyarlanması için gerekli erişim düzenlemelerinin yapılması hususunda öneriler geliştirmek, bunların dernek adına ilgili mercilere iletilmesini sağlamak,
2) Yazılım geliştiricileriyle, web tasarımcılarıyla, akademisyenlerle, bilişim alanında öğrenim gören öğrencilerle ve bilişim alanındaki tüm paydaşlarla sürekli iletişim halinde bulunarak erişilebilir uygulamaların ve web sayfalarının oluşturulması konusunda işbirliği yapmak,
3) Geliştirilen kamu ve özel sektör uygulamalarının engelli bireyler için erişilebilirliğini test etmek ve geribildirimde bulunarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
4) Engelli bireylerin bilişim teknolojisini kullanma düzeylerini artırıcı çalışmalarda bulunmak, yerelde ve online ortamda bilgisayar ve mobil uygulamaların kullanımına yönelik kurslar düzenlenmesini sağlamak,
5) Bilişim ve engellilik ekseninde, dernek üyelerini, hedef kitlesini ve kamuoyunu bilgilendirici organizasyonlar düzenlemek, yayınlar yapmak,
6) Yurtdışında engellilik alanında kullanılan bilişim uygulamalarının ülkemize kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
7) Benzer amaçlı çalışmalar yürüten kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak.