Hayatımız Braille konulu 11. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği - İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu tarafından her ay düzenlenen aylık değerlendirme toplantılarının 11’incisi, 24 Ocak2017 tarihinde Akdeniz Üniversitesi TeamTalk sunucularında gerçekleştirildi.
Toplantının bu ayki gündemi, Braille alfabesinin kurucusu Louis Braille’in de doğduğu ay olması münasebetiyle “Hayatımız Braille” olarak belirlendi.
Toplantıya, Braille yazıyı daha önce kullanmış, hala kullanmakta olan öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere Braille yazı ile ilgili görüş belirtmek isteyen görme engelliler katıldı.
Toplantı, Braille yazının nasıl daha fazla yaygınlaştırılabileceği sorusuyla başladı. Katılımcılar, çeşitli farkındalık kampanyalarıyla Braille yazının günlük hayatta daha yaygın kullanılabileceğini belirtti. Bu kampanyaların da herhangi bir yerde, gören - görmeyen ayrımı olmaksızın yapılacak okuma etkinlikleri şeklinde olabileceğini vurguladı. Yine gezici öğretmenlik yöntemiyle Braille yazının yaygınlaştırılabileceği anlatıldı. Braille yazının ekonomik olmamasından yakınan katılımcılar, her geçen gün teknolojinin hızla gelişmesiyle artık fazla yer kaplayan kabartma kitapların yerini Braille ekranların almaya başladığını ve yerli üretim kabartma ekranların desteklenerek yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.
Arapça ve Osmanlı Türkçesiyle yazılmış Braille kaynakların yetersiz olduğunu söyleyen katılımcılar, buna çözüm olarak da Word formatlı kaynakların arttırılmasının gerektiği üzerinde durdu. Braille basılmaya uygun Arapça matbu metinlerin yaygınlaştırılmasının da görme engelliler tarafından ilgili kurumlara yapılacak müracaatlarla mümkün olabileceği üzerinde duruldu.
Eğitimde de Braille yazıya gerektiği önemin verilmediğini belirten katılımcılar, birçok üniversitenin özel eğitim bölümünden mezun olan öğretmen adaylarının, Braille yazı yetkinliklerinin yeterli olmadığını ifade etti.
Toplantıda ayrıca, görme engellilerin Braille kaynaklara erişebileceği bir kurumlar listesinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.
Toplantının sonunda Braille yazıyı yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütmek üzere dernek bünyesinde bir çalışma ekibi kurulması kararlaştırıldı.
Toplantı, katılımcılara gelecek toplantıların gündemini belirleyebileceklerinin hatırlatılmasıyla sona erdi.
Toplantı kaydını mp3 olarak indirmek için tıklayın
Aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için gündem öneri formunu kullanabilirsiniz