MEB - Bilgi İşlem Dairesi bünyesindeki internet sayfalarında bulunan güvenlik kodlarına erişim hakkında idari başvuruda bulunduk

Eğitimde Görme Engelliler Derneği; görme engelli bireylerin eğitim-öğretim hayatında karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğimiz bu kapsamda, hedef kitlesinin bilgiye erişimde karşılaştığı güçlükleri tespit ederek ilgili kurumlara geribildirimde bulunmaktadır.
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi'ne bağlı internet sitelerinin bir kısmında veri girişi yapabilmek amacıyla güvenlik kodları bulunmaktadır. Ancak bunların bir kısmında görme engelli kullanıcılar için "sesli kod" alternatifi yer almamaktadır. Sesli kod alternatifi bulunmayan bazı sayfalara örnekler şu şekildedir:
1- MEB - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı e-posta gönderme ekranı: http://bidb.meb.gov.tr/www/eposta_gonder.php?CHK=74248360961661160957562...
2- Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kullanıcı giriş ekranı: http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
3- Alo 147 kullanıcı giriş ekranı: http://mebim.meb.gov.tr
4- Ayrıca derneğimize E-Okul giriş ekranında bulunan sesli kod alternatifinin anlaşılmasında güçlük yaşandığı, buna karşılık MEBBİS modüllerinde kullanılan sesli kod alternatifinin daha anlaşılır ve farklı internet tarayıcılarıyla daha uyumlu olduğuna dair geribildirimler ulaşmaktadır.
5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un "Erişilebilirlik" başlıklı 7. maddesinde, "Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması sağlanır." ifadesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda; başta yukarda verilen internet sayfaları olmak üzere, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan internet sayfalarından güvenlik kodu girilmesi gerekenlerin tamamında görme engelli kullanıcıların bilgiye erişimi için sesli kod alternatifine yer verilmesi hususunda;
Gereğini arz ederiz.

kategori: