Engelli Öğretmenlerin Atanma ve Adaylık Sürecinde Yaşadığı Sorunlar Konulu 14. Aylık Değerlendirme Toplantısı Tutanağı

Toplantımız; 25 Nisan 2017 tarihinde, farklı branşlardan öğretmenlerin katılımıyla, Akdeniz Üniversitesi – TeaamTalk sunucuları üzerinde yapıldı.
1. İlk gündem maddesi olarak son dönemde yapılan atamaların branş bazında olmasının getiri ve götürüleri tartışıldı. Bu konuda Söz alan tüm öğretmenler ve öğretmen adayları, branş bazında gelen atama usulünün doğru olduğu ve bu şekilde yapılan atamaların liyakat getirdiği konusunda birleşti.

2. Engelli öğretmenlerin EKPSS ile atanmasının çok basit olmasından hareketle; engelsiz bireylere yapılan alan sınavı ve mülakata benzer bir yöntemle atamanın engelli öğretmen ataması için ne derece mümkün olduğu düşüncesi ortaya atıldı. Ayrıca EKPSS'nin tamamen yanlış bir uygulama olduğu ve bundan vazgeçilerek engelli bireylerin de KPSS ile atanması gerektiği görüşü dile getirildi. Farklı görüşlerin ortaya konulmasının ardından, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, engelli öğretmen ataması için yapılacak sınavların daha nitelikli, geçerli ve güvenilir hale getirilmesine yönelik Bakanlığa önerilerde bulunmak hususunda mutabakata varıldı. Ayrıca engelli öğretmen atama takviminin sistemli bir şekilde belirlenmemesinden dolayı sorunların yaşandığı vurgulandı.

3. 2015 yılında değişen MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden son atama döneminde engelli bireylerden istenen “öğretmenlik yapabilir” raporunun toplantıya katılan tüm öğretmenler tarafından yanlış olduğu kanaati oluştu. Engelli bireylerin öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına doktorların karar vermelerinin doğru olmadığı görüşü benimsendi. İlk olarak bu konuda bir mevzuat değişikliğinin gerekli olduğu, bu mevzuatın Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak değiştirilebileceği, engellilerin “çalışabilir” ibareli raporlarını verdikten sonra içerisinde farklı engel gruplarından öğretmenlerin de bulunduğu bir komisyon kurulması ve atanacak olan öğretmenlerin gerekli yeterliliği taşıyıp taşımadığının kurulacak olan bu komisyon tarafından belirlenmesi önerildi. Bu öneri tartışıldıktan sonra hâlihazırda zaten denetim mekanizmalarının bulunduğu, dolayısıyla bunların kuralına uygun işletilmesinin yeterli olacağı görüşleri ortaya atıldı. Engelli öğretmenlerin de herkes gibi staj döneminde danışman öğretmen, okul müdürü ve müfettişler tarafından denetlendiği ve bunlardan yeterli puan alırsa yazılı ve sözlü mülakata tabi olabileceği için, bunların dışında bir yeterlilik ispatına gerek bulunmadığı düşünüldü. Şayet bu rapor istenmeye devam edecekse, görme engelli bireylerin öğretmen olmasında herhangi bir sorun bulunmadığı yönünde bir düzenleme getirilmesinin ve bu düzenleme konusunda sağlık kurulu üyelerinin bilgilendirilmesinin gereği üzerinde duruldu.

4. Engelli öğretmenlerin adaylık sürecini daha sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak, engelli öğretmenlerin adaylık sürecini geçirdikleri illerde varsa engelli öğretmenlerin dersini izlemeleri konusunda öneri sunulması kararlaştırıldı. Ayrıca engelli aday öğretmenlerin adaylık sürecinde izlemeleri gereken filmlerin ve okunması gereken kitapların erişilebilir olması yönünde çalışmalar yapılmasının yerinde olduğu kanaati oluştu.

5. Toplantının son gündem maddesi olarak dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Bu bölümde bir sonraki aylık değerlendirme toplantısı konusunun adaylık sürecindeki öğretmenlere ışık tutması amacıyla hizmet yılı yönünden tecrübeli engelli öğretmenlerin mesleki bilgilerini paylaşmaları üzerine kurgulanması önerildi.
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz

İlgili Alanlar: