Engellilere yönelik çalışan STK'ların yardım toplama kampanyalarında dikkat etmesi gerekenler konulu 21. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı

Engellilere yönelik çalışan STK'ların yardım toplama kampanyalarında dikkat etmesi gerekenler konulu 21. aylık değerlendirme toplantımız, 28 Aralık 2017 perşembe akşamı Engelsiz Erişim TeamTalk sunucularında yapıldı.
Toplantıda özellikle okullarda görme engelliler adına gerçekleştirilen yardım toplama kampanyalarının etkileri konuşuldu. Birçok katılımcı bu tür kampanyaların okul çağındaki çocuklarda engellilerin yardıma muhtaç algısına yol açtığını ifade etti. Yapılan kampanyaların mevzuat bakımından uygun olduğu, fakat engellilik mücadelesini olumsuz yönde etkilediği vurgulandı. Bu nedenle başta valilikler olmak üzere kamu kurumlarına engelliler adına para toplanması hususunda daha hassas olunması noktasında bir yazı gönderilmesi önerildi. Ayrıc a bir mevzuat taraması yapılarak konuyla ilgili yasal açıdan da tedbir alınması önemli bulundu. Diğer taraftan, sosyal medya çalışmaları ve kısa film gibi etkinlikler yoluyla bireylerin bağışta bulundukları sivil toplum kuruluşlarını daha iyi tanıması çağrısında bulunulması da bir diğer fikir olarak öne çıktı. Son olarak, eğitim kurumlarında hiçbir dernek/vakıf gibi kuruluşların bağış toplamaması, bunun yerine kardeş okul vebenzeri kampanyalara önem verilmesi görüşü katılımcıların ilgisini çekti. Bu düşüncenin hayata geçebilmesi için başta eğitim alanında çalışan ssendika, dernek ve vakıflar olmak üzere çeşitli çevrelerle temas kurulması ve bu fikrin arka planının detaylı bir şekilde söz konusu kesimlere aktarılması gerektiği söylendi.
Toplantı, katılımcıların daha sonraki aylar için gündem önerilerinde bulunabileceği hatırlatılarak sona erdi.
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz