Görme engelli öğretmenleri ilgilendiren altı idari başvuru yapıldı

EGED - Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu, Görme Engelli Öğretmenlerin Görevleri Esnasında Karşılaştıkları Sorunların Tespiti başlıklı bir anket düzenledi. Gerek bu anketin sonuçları, gerekse derneğimize ulaşan bildirimlerden yola çıkılarak; MEB - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne idari başvurular yapıldı. Engelli öğretmenlerin atanması, özlük hakları ve görme engelli öğretmenlerin mesleğini erişilebilir şartlarda gerçekleştirebilmesi için yapılması gerekli düzenlemeleri içeren taleplerden öne çıkanlar şu şekilde:

1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü: Yapılacak engelli öğretmen atamalarına başvuru esnasında engelli öğretmenlerden, öğretmenlik yapıp yapamayacağına dair bir rapor istenmesi uygulamasından vazgeçilmeli ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bulunan "engellilik durumlarının başvurdukları alan itibarıyla öğretmenlik yapmaya elverişli olması gerekir" ifadeleri yürürlükten kaldırılmalıdır. Şayet Bakanlık bu raporu istemeye devam edecekse, görme engelli olma durumunun öğretmenlik yapmaya bir engel teşkil etmediği hususunda Sağlık Bakanlığı'na bir bilgilendirme yapmalıdır.

2) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Nöbet göreviyle ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapılarak; engelli öğretmenlerin nöbet tutma durumları, gece vardiyası görevinde olduğu gibi, kendi tercihlerine bırakılmalıdır.

3) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü - Eğitim Daire Başkanlığı: Okul idari personeline, görme engelli öğretmenlere karşı önyargıların giderilmesi maksatlı, görme engelli öğretmenlerin kullandığı yöntem ve araç gereçlere ilişkin eğitim/seminer faaliyeti düzenlenmelidir.

4) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı: Görme engelli öğretmenlerin MEBBİS ve E-Okul internet siteleri & mobil uygulamalarına erişim sorunları giderilmeli, ayrıca bu sistemlerin kullanımına dair talep eden görme engelli öğretmenlere eğitim/seminer gibi faaliyetler düzenlenmeli ve sesli/yazılı kılavuzlar hazırlanmalıdır.

5) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü: Görme engelli aday öğretmenlerin adaylık sürecinde doldurması gereken formların ve alacağı eğitimlerde kullanılacak olan materyallerin erişilebilirliğine dikkat edilmeli; aday öğretmenlere danışman olarak görevlendirilecek öğretmenlere verilen eğitimlerde, engellilik üzerine bilgilendirme yapılarak engelli bir adaya da danışmanlık yapabilecekleri hatırlatılmalı; düzenlenen online eğitimler gerek sistemin ekran okuyucu yazılımlarla uyumsuzluğu ve gerekse de eğitim ve sınav içeriklerinin yoğun miktarda görsellik içermesi nedeniyle görme engelli öğretmenlere hitap etmediğinden, bu eğitimlerden görme engelli öğretmenlerin yararlanabilmesi için gerekli tedbirler alınmalı; talep eden görme engelli öğretmenler için bilgisayar okuryazarlığı, Fatih Projesi, EBA, E-Okul ve E-Müfredat kullanımı gibi konularda hizmetiçi eğitimler düzenlenmelidir.

6) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü: Fatih Projesi kapsamında dağıtımı yapılan tablet, bilgisayar ve etkileşimli tahta gibi donanımların erişilebilirliğine dikkat edilmeli; Bakanlık bünyesinde geliştirilen Fatih Projesi, EBA, dijital içerik geliştirme, bilgisayar okuryazarlığı, etkileşimli tahta kullanımı gibi konularda verilen yüz yüze ve online eğitimlerden görme engelli öğretmenlerin yararlanabilmesi için gerekli tedbirler alınmalı; görme engelli öğretmenlerin dijital ortamda sunulan eğitim materyallerine erişilebilir formatlarda ulaşabilmesi sağlanmalı; EBA internet sitesi ve içeriklerinin erişilebilir hale getirilmesi noktasında ivedilikle harekete geçilmeli; E-Müfredat sisteminin görme engelli öğretmenlerin kullanabilmesi için henüz pilot aşamasındayken düzenlemeler yapılmalı ve görme engelli öğretmenlerin E-Müfredat sistemini nasıl kullanabileceği üzerine hizmetiçi faaliyetler düzenlenmeli ya da sesli/yazılı kılavuzlar hazırlanmalıdır.

EGED; Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu koordinasyonunda, bu taleplerin takibini yapmaya devam edecek ve görme engelli öğretmenlerin daha iyi şartlarda görevini yapabilmesini sağlayacak düzenlemeler için çalışmalarını sürdürecektir.