Psikolojik Testlerin Erişilebilirliği Hakkında Atılması gereken Adımlar konulu 24. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı

Kör psikolojik danışman ve psikologların katılımıyla 13 Mart 20.30’da online olarak gerçekleştirilen 24. Aylık Değerlendirme Toplantısı’nda, kör uygulayıcıların psikolojik testlerle ilgili karşılaştıkları erişilebilirlik engelleri, bunlara karşı bulunan bireysel çözümler, deneyimler ve bilgilerle düşünülen çözüm önerileri konuşuldu. Paylaşılan tüm deneyim ve çözüm önerilerinin olumlu ve olumsuz yanları üzerine tartışıldı.
Toplantı notları şöyle:
• içeriğinde görselliğin olmadığı dereceli testlerde, testi alanın yaptığı işaretlemelerin kör uygulayıcılar tarafından okunamadığı konuşuldu.
• Bazı testlerde, testi alan kişinin küçük yaşta olması durumunda annesinin de orada bulunması gerektiğinde, annenin testi alan kişiye etkide bulunup bulunmadığının kör uygulayıcı tarafından anlaşılamayabileceğine değinilmiş, ancak bu konu “toplantının psikolojik testlerin erişilebilirliği” üzerine olması nedeniyle daha derin şekilde ele alınmamıştır.
• Kör danışanlara ilişkin psikolojik testlerin yetersiz olduğu üzerinde durulmuş ve testlerin testi alan kör danışanları da kapsayacak şekilde düzenlendiğinde, kör uygulayıcılar için de erişilebilirliğinin sağlanacağı sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin; görsel bir test dokunsal uyaranlar kullanılarak düzenlendiğinde hem kör uygulayıcılar hem de kör testi alanlar açısından erişilebilir olacaktır.
• Görsel içerikli olmayıp yalnızca işaretleme ve değerlendiren açısından da bu işaretlemeleri bilmeyi gerektiren testlerin şablon ya da elektronik formatta verilmesi yoluyla erişilebilirliğin sağlanabileceği, ancak bu yöntemlerin testi alan açısından alışılmadık olması, testi alan kişinin teknoloji kullanımının buna uygun olmaması gibi nedenler dolayısıyla testin geçerlilik ve güvenilirliğinin düşebileceği; bu risklere ilişkin bir araştırma yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
• Tematik Algı Testinin erişilebilirliği üzerinde durulmuş ve katılımcılar buna ilişkin erişilebilir test deneyimlerini paylaşmışlardır. Bu testte standart görseller kullanıldığından, bu görsellerin ne olduğu yeterince bilindiğinde, görmeye gerek kalmadan uygulanabileceği anlaşılmış ve bu gibi örneklerin çoğaltılıp genişletileceğine dair öngörülerde bulunulmuştur.
• Yurtdışında kör uygulayıcıların psikolojik testleri kullanmasına ilişkin yapılan çalışmaların model olabileceği düşüncesiyle, yabancı dil bilen psikolojik danışman ve psikologların bu konuda araştırma yapması kararlaştırılmıştır.
• Uygulanması noktasında spesifik yöntemler gerektiren testlere (TAT, MMPI...) ilişkin deneyimi olan psikolojik danışman ve psikologların nasıl çözümler bulunabileceğine dair beyin fırtınası ve araştırma yapmasına karar verilmiştir.
• Aynı şekilde Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinde sıkça kullanılan testler ile ilgili mevcut sorunlar, çözümler ve öneriler bağlamında bir analiz yapılmasına karar verilmiştir.
• Bu hazırlanmalar doğrultusunda katkı sağlayabilecek akademisyenlerin de davet edileceği bir çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir.
• Bu çalıştaydan önce yukarıda bahsedilen hazırlıklar kapsamında yaklaşık bir ay sonra bir online toplantı düzenlenmesine karar verilmiştir.
• Bu toplantıya kadar herkesin destek verebilecek ve ulaşabileceği akademisyenlerle bağlantı kurup süreci anlatmasına, çalıştayı geliştirmeye dair önerilen düşünmesine ve yukarıda bahsedilen çalışmaları tamamlamasına karar verilmiştir.
Psikolojik testlerin erişilebilirliğine yönelik çalışmalarımız sürecinde anlık olarak haberleşebileceğimiz WhatsApp grubuna katılmak için aşağıdaki bağlantıda bulunan formu doldurabilirsiniz.
WhatsApp bilgi formu için tıklayın
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz