Görmeyenlerin online müzik kütüphanesi Engelsiz Nota açıldı!

Engelsiz Nota, bir grup müzisyen ve akademisyenin önderliğinde, Eğitimde Görme Engelliler Derneği bünyesinde kuruldu. Görme engelliler burada, istedikleri zaman, braille printer bulunan herhangi bir yerden braille çıktısını alabilecekleri brf uzantılı dijital müzik kitaplarını bulacaklar. Ayrıca bu kitaplar bilgisayarlarda da açılarak, Braille ekranı bulunan her bilgisayarda çıktı almaya gerek duyulmaksızın okunabilir. Engelsiz Nota, Türkiye'de müzikle ilgilenen tüm görmeyen bireylerin nota ihtiyacına cevap verebilmeyi amaçlar.

Kütüphanemizden yararlanma koşulları

Engelsiz Nota'da yer alan eserlerden yalnızca görme engelliler yararlanabilir. Kütüphanemiz, 5846 sayılı kanunun “ çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümün EK 11. MADDESİ kapsamında hizmet vermektedir. Kütüphanemizde yer alan eserlere erişmek isteyen kişilerin, siteye üye olurken engel durumlarını bildirir belgeyi üye kayıt formuna eklemesi veya e-posta vebenzeri iletişim araçlarıyla ulaştırması zorunludur. Mezkur mevzuat aşağıdaki gibidir:
5846 Sayılı Kanunun "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan
" EK MADDE 11.
- Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. "Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.
Kütüphanemize www.engelsiznota.org internet adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

kategori: