Öğrenciler, "Benimle Birlikte, Engelsiz Üniversite" dedi

Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından K-3 Yapılandırılmış Diyalog Politika Reformuna Katkı kapsamında desteklenen “Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite” projesinin 1. toplantısı, 20-22 Aralık 2018 tarihlerinde, 20 engelli ve 10 engelsiz olmak üzere 30 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti.
3 gün süren toplantının 1. gününde, ilk olarak; katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımalarına yönelik etkinlikler yapıldı. Daha sonra EGED'in tanıtımı ve Erasmus+ programı hakkında sunumlara geçildi. Öğleden sonra hak temelli yaklaşım bağlamında engellilik ve hak arama yöntemlerinin temel dayanakları konularında eğitimler verildi. Eğitimler, toplantının ikinci günü de devam etti. Bu defa idari başvuru yöntemleri ile savunuculuk stratejilerinin nasıl belirleneceği üzerinde duruldu. İkinci gün ayrıca Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi de anlatıldı.
Toplantının son gününde ilk olarak izleme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Devamında katılımcıların kendi üniversitelerinde uygulamaları gereken kontrol listesi hakkında atölye çalışmaları düzenlendi. Öğleden sonra ise katılımcılar bulundukları bölgelere göre 7 gruba ayrılarak Mart ayına kadar gerçekleştirecekleri faaliyetlere dair bir eylem planı oluşturdu. Toplantı, sonuç ve değerlendirme oturumuyla sona erdi.

kategori: 
Fotoğraflar: 
Toplu fotoğraf
Toplantı salonundan genel bir görünüm