Sağlık Bakanlığı: Görme engellilerin öğretmen olmasında yasal engel yok!

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen engelli öğretmen ataması sonrasında istenen "öğretmenlik yapabilir" ifadeli raporu almakta en fazla zorlanan kesim görme engelliler oldu. Sağlık kurulları bu raporu görme engelli öğretmen adaylarına verme konusunda tereddüte düştüler. Daha önce olduğu gibi, Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak Sağlık Bakanlığı - Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili bildirimde bulunarak görme engellilerin öğretmenlik yapmasında herhangi bir mahsur bulunmadığını aktardık.
Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığı - Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm valiliklere bağlı İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda, "görme engellilerin öğretmenlik yapmasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu atama döneminde ve gelecekte, "öğretmenlik yapabilir" ibareli bir rapor almakta zorlanan görme engelli öğretmen, söz konusu belgeyi sağlık kurullarına ibraz ederek gerekli işlemin yapılmasını talep edebilecek. Zira bu yazı, görme engellilerin öğretmenlik yapmasında hiçbir mahsur bulunmadığı noktasında, Sağlık Bakanlığı imzalı en güncel resmi belgedir.

Yazı metnine dilerseniz aşağıdan ulaşabilir, ayrıca ihtiyaç duyduğunuzda çıktısını alabilmeniz için PDF olarak da edinebilirsiniz. En güncel metin bu olduğundan, daha önce paylaştığımız yazı yerine söz konusu dokümanı dikkate alınız.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; üye, gönüllü ve takipçilerimizden alacağımız destekle, engelli öğretmenlerin mesleğini icra ederken karşılaştığı sorunlara dair çözüm önerilerimizi hayata geçirmek için girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün Yazısı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 87307621-419
Konu : Görme Engelli Öğretmenlere Verilen
''Öğretmenlik Yapabilir'' Konulu
Rapor Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 13/02/2019 tarihli ve 37106781-12 sayılı yazı.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği; Milli Eğitim Bakanlığınca Engelli Kamu
Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre 05 Şubat 2019 tarihinde 750 engelli
öğretmen atamasının gerçekleştirildiği, atanan adaylardan öğretmenlik yapıp
yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporu istenildiği, ancak bahse konu raporu almak
için sağlık kurullarına müracaat eden birçok görme engelli öğretmenden, kurul üyelerince bu
raporun hangi kıstaslara göre ve hangi mevzuata doğrultusunda verilmesi gerektiğine dair
belge istenildiği ve bu belgeyi istemeden doğrudan ''Öğretmenlik Yapamaz'' veya ''Belli
Branşlarda Öğretmenlik Yapabilir'' ibareli raporlar verildiği ve bu raporlar doğrultusunda
mağduriyetler yaşandığı ilgi sayılı yazı ile Bakanlığımıza bildirilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı ''Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'' Engellilerin
ataması başlıklı 10. Maddesinin 1. fıkrasında, ''Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı bulunanlar hariç olmak üzere, engellilerin öğretmenliğe atanmaları, 2/1/2014
tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan EKPSS ve
Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yapılır.'' denilmektedir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, MEB yalnızca görevini yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunanların öğretmen olamayacağını belirtmekte, bunun
dışında kalan engel türleri için herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Bundan dolayı görme
engellilerin, öğretmenlik yapmasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.
Bu minvalde, son evrak teslim tarihi 20 Şubat 2019 olduğundan, telafisi mümkün
olmayan bir durumla karşılaşılmaması adına, sağlık kurullarının ilgili mevzuat konusunda
bilgilendirilmesi ve görme engelli adayların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin
alınması hususnda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır.
Uzm. Dr. Mustafa S. KOTANOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM: 81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

Yazıyı pdf olarak indirmek için tıklayın