Keşke haklı çıkmasaydık!

Türkiye Beyazay Derneği, derneğimiz tarafından yapılan 4 Temmuz tarihli ve Salih Arıkan'dan akıllara durgunluk veren fişleme yöntemi başlıklı açıklamaya cevap verdi.
Dediler ki, EGED engellileri istismar ediyor.
Dediler ki, EGED engelli haklarını savunmak bahanesiyle asıl amaçlarını gizliyor.
Dediler ki, "Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi Başkanı Sayın Salih Arıkan’ın, milletimizin ortak değeri Kızılay’ı yıpratarak bölücü terör örgütü PKK’nın sempatizanlığına zemin oluşturulmasına karşı çıktığı için “Eğitimde Görme Engelliler Derneği” platformlarında olmadık hakaretlere ve iftiralara uğraması istismarın son halkası olmuştur".
Keşke yanılsaydık.
Keşke Türk Kızılayı gibi hepimizin ortak değeri olan bir kurum üzerinden "görme engelliler arasında teröre destek veren kişi ve kurumlar var" şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılmasaydı da, özgürce yazıştığımız platformumuzdaki güven ortamı sorgulanmasaydı.
Keşke samimi olarak süreci kendileriyle iş birliği içinde yürütme çabamız karşılık bulsaydı.
Keşke bize söyledikleri gibi, açıklamalarında da "Salih Arıkan'ın yaptığı derneği değil, kendisini bağlar" diyebilselerdi.
O zaman engelli camiasının vicdanı o kadar rahatlardı ki...
O zaman atılan iftiraların karşılık bulmadığı mesajı o kadar net verilirdi ki...
O zaman farklılıkların adalet terazisinde buluştuğu o kadar anlaşılırdı ki...
O zaman camiamızda haksızlığa karşı birlikte hareket edilebildiği umudu o kadar aşılanırdı ki...
Ama olmadı.
Derneğimizin ilk yaptığı açıklamadaki öngörüleri gerçeğe dönüştü. Şöyle demiştik:
"Salih Arıkan, EGED'i PKK veya başka terör örgütlerine yakın gösterme çabasına girişebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamız halinde bu durum, tarafımızca kendisinin insanların veya kurumların geleceğini karartma çabasının somut bir ürünü olarak değerlendirilecektir."
"EGED'in duruşu oldukça nettir. Karşı olduğumuz durum, E-posta grubumuzdaki üyelerin iftiraya maruz kalması veya bir terör örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışılmasıdır."
"Vatanseverlik kimsenin tekelinde değildir."
"Salih Arıkan tarafından yürütülmesi muhtemel olan EGED'i benzer örgütlerle ilişkilendirme kampanyasını kesinlikle reddedeceğimizi vurgulamak isteriz."
EGED, gücünü yalnızca üye ve takipçilerinden alıyor. Onlar da sürecin nasıl ilerlediğinin farkında.
EGED'i terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışmak ve engelliliği istismar etmekle suçlamak, camiamızda karşılığı olmayacak bir girişim. Çünkü EGED, alanda hak temelli yaklaşımı esas alarak çalışan ve bunu gerçekleştirdiği faaliyetlerle açıkça ortaya koyan çok az sayıda dernekten biri.
Yaşanacaklar yaşandı, söylenecekler söylendi. hepsi tarihe not olarak düştü. Artık süreç, görme engelli camiasının vicdanında değer bulacaktır.
Saygılarımızla...