Engelli öğretmen nöbet görevi için tercihte bulunabilecek

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Emre Taşgın, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev yapan engelli öğretmenlerin nöbet tutma görevinin kendi tercihlerine bırakıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu değişiklik ile birçok öğrenci ve öğretmeni gelecek eğitim - öğretim yılından itibaren önemli farklılıklar bekliyor. EGED Başkanı Emre Taşgın ise Yönetmelik ile engelli öğretmenlerin nöbet görevini tutma tercihlerinin kendilerine bırakıldığını ifade etti.

Görme engelli öğretmen isterse nöbet tutabilecek

Taşgın yaptığı açıklamada, "Aynı hak ortaöğretim kurumlarında çalışan engelli öğretmenler için getirilmişti. Ancak okul öncesi ve ilköğretim kademesinde görev yapan engelli öğretmenler bu haktan yararlanamıyordu. Dolayısıyla bu hakkın söz konusu kademelerde çalışan engelli öğretmenlere verilmesi uzun zamandır savunduğumuz ve çeşitli girişimlerle dile getirdiğimiz bir talepti. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz Görme engelli öğretmenlerin sorunları ve çözüm önerileri temalı çalıştay sonucunda ortaya çıkan politika belgesinde de bu öneri yer almıştı" şeklinde konuştu.

Taşgın ayrıca, "Engelli öğretmenler arasında nöbet görevinden muaf olmak isteyen de, nöbet tutma görevini yerine getirmek isteyen de var. Yapılan düzenleme her iki kesimi de tercihte bulunma konusunda özgür bırakıyor" diyerek düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Ders programlarının belirlenmesi

Taşgın açıklamasının son bölümünde, ortaöğretim kademesinde görev yapan engelli öğretmenlerin okul idarecilerinden ders programları belirlenirken engel durumlarını göz önünde bulundurmasını isteyebildiğini hatırlatarak; "Mevzuatta birlik sağlanabilmesi için okul öncesi ve ilköğretim kademesinde görev yapan engelli öğretmenler için de aynı hakkın verilmesi gerekiyor. Bazı engelli öğretmenler için ders programı belirlenirken kolaylık sağlanması önemli olabiliyor. En yakın zamanda yapılacak bir değişiklikle bu durumun da düzeltileceğine inanıyoruz" dedi.

Yönetmeliğin 44/11. maddesinde yapılan değişiklik şöyle: "Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri halinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir".

İlgili Alanlar: