"Engelli Hakları İzleme Ağı Değerlendirme Toplantısı"na Katıldık

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yürütülen Birlikte kurumsal destek hibe programı kapsamında, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nin ev sahipliğinde, 27 - 28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen "Engelli Hakları İzleme Ağı Değerlendirme Toplantısı"na katıldık. Toplantıya derneğimizi temsilen Ali Köse katıldı.

Engellilik alanında çalışan 14 sivil toplum kuruluşunun yer aldığıı değerlendirme toplantısının ilk gününde tanışma oturumundan sonra katılımcılar, engelli hareketinin güncel durumunu ve geleceğini, STK- kamu, STK-STK ilişkisini tartıştı. Ardından atölye çalışmasıyla katılımcılar, engelli bireylerin öncelikli sorunlarını saptamaya çalıştı. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesi çerçevesinde saptanan sorunlar, toplantının ikinci gününün sabah oturumunda da tartışılarak öncelikli öneme sahip beş temel sorun belirlendi.
Ardından katılımcılar, belediyelerin stratejik planlarına engellilik ile ilgili eklenebilecek sorun alanlarını tartıştı. Toplantı, belediyelerin stratejik planlarına engellilik alanında eklenecek olan konuları içeren katkı belgesinin oluşturulmasıyla sona erdi.

kategori: