Sorularla görme engellilere yönelik öğretmenliğe ilk adım rehberi

Kitapçık hakkında

Derneğimiz tarafından kurulan Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu, öğretmenliği bir meslek olarak seçen ve bunun eğitimini alan öğrenciler ile göreve yeni başlayacak öğretmenlerin yararlanabileceği, "Sorularla görme engellilere yönelik öğretmenliğe ilk adım rehberi" kitapçığını oluşturmuştur. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneği tarafından yürütülen Birlikte Hibe Programının yararlanıcıları arasında yer alan derneğimiz, söz konusu program dahilinde hazırladığı bu doküman ile, görme engelli öğretmenlerin yasal hakları ve Görme engelli öğretmenlerin sınıf yönetiminde kullandıkları yöntemlere dair deneyimlerin bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Böylelikle görme engelli öğretmenler hem sahip oldukları hakların daha fazla farkında olacak, hem de desteğe ihtiyaç duydukları noktalarda diğer görme engelli meslektaşlarının yöntemlerinden yararlanabilecekleri bir dokümana ulaşmış bulunacaklardır.
Doküman iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; görme engelli bir öğretmenin yeni atandığı eğitim kurumunda yapması gereken oryantasyon çalışmaları, idari personel, öğrenci ve velilerle olan ilişkiler, sınıf yönetiminde kullanılabilecek ipuçları, ölçme ve değerlendirme sürecine yönelik tavsiyeler ve teknoloji kullanımının getirdiği avantajlara değinilmektedir. İkinci bölümde ise, görme engelli öğretmenlerin okul idareleriyle yaşadığı mevzuat kaynaklı sorunlarda başvurulabilecek yasal düzenlemelere değinilmiştir. Görme engelli bir öğretmen ya da öğretmen adayı, bu kitapçıktan yararlanarak aklında oluşan bir soru işaretini giderebilirse, çalışmamız amacına ulaşmış demektir.
Kitapçığı pdf formatında indirmek için tıklayın
Kitapçığı docx formatında indirmek için tıklayın

kategori: 
İlgili Alanlar: