EGED Başkanı Emre Taşgın, "Birlikte" sürecini değerlendirdi

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneği tarafından hayata geçirilen Birlikte kurumsal destek hibe programı'nın yararlanıcıları arasında yer aldı. EGED Başkanı Emre Taşgın, "Birlikte" hibe programı kapsamında derneğin kat ettiği mesafeyi değerlendirdi.

Taşgın'ın konuyla ilgili yazısı şu şekilde:

Birlikte Hibe Programı, STÖ'lere yalnızca maddi kaynak sağlamak üzerine kurgulanmış bir hibe programı değil. STK'ların sağlanan bu kaynak ile geliştirmesi gereken yönleri hususunda tedbirler almalarını sağlayacak mekanizmaları oluşturmalarını da amaçlıyor. Bu hibe ile elde ettiğimiz maddi kaynak, EGED olarak ihtiyaç duyduğumuz kurumsal kapasitemizi güçlendirme hedeflerimizi hayata geçirebilmemize çok büyük katkılar sağladı. Öte yandan, profesyonel bir mentor desteği sayesinde sistematik ve uygulanabilir bir ihtiyaç analizi çıkarılması ve süreç boyunca mentorumuzun izleme faaliyetinde bulunarak gerekli yönlendirmeleri yapması, derneğimizin faaliyet alanında daha verimli, kararlı ve hedefli ilerlemesine zemin hazırladı. Öz değerlendirme aracı ile derneğimizin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri net olarak ortaya çıktı. Gerçekten de bu araç, bizim için mevcut durumu ortaya koyan net bir fotoğraf oldu. Ek olarak çeşitli eğitimler, atölye çalışmaları ve deneyim paylaşımı toplantıları da üyelerimizi güçlendirdi. Özellikle odaklanılan STÖ yönetimi, stratejik planlama, kaynak geliştirme, paydaşlarla ilişkiler, proje geliştirme/proje döngüsü yönetimi, izleme ve değerlendirme, savunuculuk ve kampanya hazırlama alanları, EGED'in ihtiyaçlarının giderilmesi için son derece değerli ve geleceğimizi belirleyecek öneme sahip çalışmalar. "Birlikte" kapsamında düzenlenen eğitimler ve mentör desteği, EGED için katılımı zorunlu olan faaliyetler değil, gerçekleştirmeyi istediğimiz çalışmalar için bir fırsat niteliğinde. Dolayısıyla bu programın ikinci yılında da benzer kapasite güçlendirme destekleri almak bizim için eşsiz bir fırsat olacak. Özetle, Değişimi "Birlikte" gerçekleştireceğiz!

kategori: