Kaynak Geliştirme Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Atakan NALBANT, İmran Deniz GÜNER, Kazım Onur ÜNAL, Merve ERTEN, Oğuzhan AL, Ülkü UĞURLU.
Komisyon Genel Sorumlusu: Ülkü UĞURLU.

Komisyonun görevleri

1) Dernek tarafından yürütülen veya yürütülecek olan her türlü proje, girişim ve etkinliğin finansal değerlendirmelerinin yapılmasını ve bu değerlendirmelerin ilgili komisyonlara bildirilmesini, saptamalar sonucunda gerekli finansal kaynakların temini için bağlantıların oluşturulmasını sağlamak,
2) Dernek bünyesinde kullanılmak üzere finansal kaynak geliştirmeye yönelik stratejiler belirlemek ve Finansal kaynakların devamlılığını sağlamak adına fikir ve öneriler geliştirilmesini teşvik etmek,
3) Belirlenen stratejilerin uygulanmasını, bu sürecin izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını ve Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesini sağlamak,
4) Sponsorluk dosyaları hazırlanmasını sağlamak,
5) Finansal destekçilerle dernek üyelerinin aktif iletişimini sağlamak ve sürdürülebilirlik amaçlı etkinliklerin düzenlenmesini mümkün kılmak.