Sanat Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Ali Caner ALPASLAN, Burakcan KABAARDIÇ, Büşra ALTUN, Cihan AÇIKCA, Deniz TUĞAN, Ercan ADIYAMAN, Eyüp Sultan AYLAR, Fatmanur BENLİ, Fatoş ÖĞER, Gülçin BAŞGÜNER, İbrahim KOÇ, Mert KARAGÜZEL, Merve ATEŞ, Mustafa KOÇ, Onur ULUALP, Ömer URHAN, Özlem ERTEN YETER, Perver LİBAK, Renziye İSMİHAN, Süleyman EKİCİ, Tolga KENDÜZLER, Yunus YILMAZ.
Komisyon Genel Sorumlusu: Tolga KENDÜZLER.

Komisyonun görevleri

1) Ülkemizde sanatın her alanında eğitim alan ya da almak isteyen görme engelli öğrencilerin erişilebilir kaynak ihtiyacına çözüm önerileri sunmak,
2) Ülkemizde sanat alanında eğitim veren güzel sanatlar liseleri, konservatuvarlar, üniversiteler gibi eğitim kurumlarında görev yapan eğitimci ve akademisyenlerle görme engellilerin sanat eğitimi konusunda hizmetiçi eğitimler, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaparak, görme engellilerin konservatuvarlara ve diğer sanat eğitimi veren kurumlara kabul edilmelerindeki ön yargıları gidermek; ilgili kurumlara kabul edilen öğrencilerin eğitim süreçlerindeki eğitimci ve alt yapı kaynaklı sorunlarını en aza indirmek ve zamanla ortadan kaldırmak,
3) Halihazırda okullarda görme engellilerin muaf tutuldukları resim vb. görsel sanatlar dersleri için erişilebilir müfredat önerileri sunarak görme engellilerin de akranları gibi bu derslerden yararlanmalarına zemin oluşturmak,
4) Resim, dans, tiyatro gibi görsel sanatların ve sahne sanatlarının, çalışma ve sergileme aşamalarında erişilebilirliği sağlamak amacıyla çözüm önerileri geliştirmek,
5) Sanat alanında, milli eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan görme engelli öğretmenleri, çağın gereksinimlerine uygun bilgisayar teknolojileri vb. konularda eğiterek daha sağlıklı ve zengin bir ders içeriği oluşturmalarına imkan sağlamak,
6) Yurtdışında görme engellilere verilen sanat eğitimlerinde izlenen yolları, uygulanan yöntem ve teknikleri, kullanılan araç ve gereçleri araştırmak; kamuoyunun bilgisine sunmak, bunlar arasında ülkemizde uygulanmayan iyi örneklerin uyarlanabilmesi için çalışmalarda bulunmak.