Hukuk Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Merve ERTEN, Sabit KILIÇ, Sevgi MART GÖCEN.
Komisyon Genel Sorumlusu: Merve ERTEN.

Komisyonun görevleri

1) Hukuk Komisyonu, derneğin tüzüğünde belirtilen amaçları dahilinde bulunacağı hukuki girişimlere yönelik görüş ortaya koymak, planlamak ve uygulamak maksadıyla oluşturulur.
2) Bu komisyon, bu yönergeyle belirlenmiş diğer komisyonlardan farklı olarak yalnızca gerek görüldüğü zamanlarda toplanır. Bu komisyonda asgari 5 (beş) üye şartı aranmaz.