Özel sektörde çalışma deneyimleri konulu 35. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu tarafından düzenlenen ve her ay farklı konuların konuşulduğu, tartışıldığı ve konukların katılım gösterdiği aylık online değerlendirme toplantısının bu ayki gündemi özel sektörde çalışma deneyimleri olarak belirlendi.
Özel sektörde çalışma deneyimleri başlıklı 35. Aylık değerlendirme toplantısı 30 ekim 2019 tarihinde EGED – Uzaktan Eğitim Akademisi TeamTalk sunucularında gerçekleştirildi.
Toplantıyı modere eden Ilgın Aygınoğlu olurken; Turkcell ürün yöneticisi ve Hayal Ortağım bölümünde çalışan Gamze Sofuoğlu, Vodafone tr dijital varlıklar müdürlüğü arayüz geliştiricisi olarak çalışan Olcay aşçı, özel bir klinikte çalışan Uzman Psikolog Özlem Okur ve Praxis Hukuk Bürosu avukatlarından Merve Erten edindikleri çalışma deneyimlerini paylaşmak üzere toplantıya katılım gösterdiler.
Konuşmaya ilk olarak Turkcell ürün yöneticisi Gamze Sofuoğlu başladı. 2014 yılından bu yana Turkcell'in pazarlama departmanında çalışıyor. İlk olarak işe alım sürecinde, farklı gruplandırılmalar sonucunda oluşturulan segmentlerin arasından engelli segmentinde çalışmaya Başladığını ve daha sonraki çalışma sürecinde dijital servislerin, toplumsal uygulamalar fonksiyonunda görevlendirilerek İşaret dili, içindeki hazine, hayal ortağım gibi uygulamalardan sorumlu olduğunu dile getirdi.
İşe ilk alım sürecinde, deneyim kazanmak istediğini, çalışma şeklinden dolayı ilk başlarda beklenti içinde olmadığını belirtirken; ilerleyen süreçlerde, her şeyin sorumluluğunu alan bir konumu, yetkisi ve etkisi olduğunu belirtti. Çalışma ortamında, Benzer profilde çalışan insanlarla olduğunu, iş birliği esasına dayanan iş ortamı bulunduğunu ve engelli bireylerin de diğer çalışan personellerle eş değer olduğunu, erişilebilir sistemler oluşturulduğunda, görme engelli bireylerinde, diğer personellerin yaptığı işleri aynı ölçüde aynı beceri ve yetkinlikte gerçekleştirebileceklerini belirtti. Fakat; bunun için öncelikle, görme engelli bireylerin, kendilerini tanıtmaları gerektiğini, kendilerini kanıtlamaları gerektiğini vurguladı.
İş yaşamında, genellikle, erişilebilir sistem ve yazılımların eksikliğinden dolayı kaynaklanan erişimle ilgili problemlere maruz kaldığını ve sistemi erişilebilir yapmak için çeşitli yollara başvurduğunu, destek aldığını belirtti. Ayrıca, yaşanan erişilebilirlik sorunlarının, birçok engellinin iş yaşamında karşısına çıkabileceğini ifade etti.

Gamze Sofuoğlu'nun ardından bir hukuk bürosunda, stajyer avukatlık yapan Merve Erten, stajyer avukatlığında, ilk 6 aylık sürecin adliyede mahkemelere katılarak gerçekleştiğini, ikinci 6 aylık staj döneminde de, 5 yıllık tescilli avukatın yanında stajyer olarak avukatlık yaparak sürecin sona erdiğini anlattı.
Kendisinin stajyer avukatlık için hukuk bürosu arayışında olduğunu ve stajyer avukatlık için yapılan mülakatlarda edindiği tecrübeler ışığında, hazırlanan cv, mezun olunan okul, kendinizi ifade etmeniz, kendinizi tanıtmanız ve daha birçok faktörün etkisinin büyük olduğunu belirtti. Yoğun arayış döneminde, gerçekleştirdiği mülakatlarda çoğunlukla görme engelinin olmasından dolayı olumsuz tutum ve davranışlara maruz kaldığını, çeşitli ön yargılarla karşılaştığını anlattı. Bununla baş etmek için, olabildiğince kendini tanıtmaya çalıştığını, kendi yapabilirlik ve becerilerini ortaya koymaya çalıştığını ve bunun sonucunda, zaman geçtikçe, bir şeyler yaptıkça ve başardıkça çalışma arkadaşlarının alıştığını söyledi. Ayrıca, tüm bunların yanı sıra Stajın öğrenme süreci olduğunu ve staj döneminden olabildiğince faydalandığını vurguladı. Çalışma ortamında, gerektiği zaman, çevreden destek alınabileceği gibi olabildiğince bağımsız şekilde bir şeyler yapmanın önemli olduğunu belirtti.
Aktif olarak katılım gösterilen sivil toplum kuruluşlarının mesleki gelişimine ve kişisel gelişimine katkı sağladığını ve farklı pencerelerden bakabilme becerisini kazandırdığını dile getirdi.

Vodafone dijital varlıklar müdürlüğü arayüz geliştiricisi olarak çalışan Olcay Aşcı ilk olarak vodafone bünyesinde farklı birimlerde başladığını ifade etti. Diğer konuşmacılardan farklı olarak, çeşitli becerilere ve niteliklere sahip olunmasının önemli olduğunu ve işe alım sürecinde önceki deneyimlerin, üretilen mataryellerin etkili olduğunu ve herkese açık bir ortamda bu mataryellerin sunulmasının önemli olabileceğini dile getirdi. İşe alım süreçlerinin, insanların niteliklerini pazarlamak için bir araç olduğunu ekledi.
Çalışma ortamlarında, çoğunlukla birçok kişinin kendini ispatlama çabasında olduğunu, beraber çalışan personellerin çoğunun hayatında görme engelli olmadığını ve bu yüzden de çeşitli yönlendirmelerde bulunarak sürecin daha kolay ilerleyebileceğini belirtti.
Hem çalışanlar arasında, hem de sistem yazılımcıları arasında erişilebilirlik bilincini sağlamak ve yaygınlaştırmak için engellilik olgusuna yönelik farkındalık eğitimleri, erişilebilir yazılım ve sistemlere yönelik sunumların yapıldığını anlattı. Erişilebilirliğin bir sosyal sorumluluk projesi değil; dijital bir deneyim olduğunu vurguladı.

Özel bir klinikte çalışan Uzman Psikolog Özlem Okur serbest piyasada terapist olarak deneyimlerini paylaştı. İlk olarak özel bir klinikte kadrolu olarak çalışmadığını ve serbest bir biçimde çalıştığını belirtti. Devlette çalışmamasının nedenini, oluşan hiyerarşik yapı ve danışanlarla yapılan görüşmelere yönelik sınırlamalar olarak ifade etti.
Piyasada kendini tanıtmak ve sesini duyurmak için çeşitli internet sayfalarından yararlandığını ve piyasada yer alabilmek için öncelikle, iyi bir klinik, buna bağlı olarak hasta portföyünü oluşturmak gerektiğini vurguladı.
Alandaki deneyimlerine göre, çoğunlukla Görme engelli olduğu için ön yargıların olduğunu, göz kontağı kurulamadığı için danışanların kafalarında terapinin iyi gidip gidemeyeceğine yönelik düşüncelerin olduğunu ve bu algıyla baş edebilmek için, Danışan ve terapist arasında güven ilişkisi kurmak için engellilik olgusuna yönelik konuşmanın gerektiğini ve danışanlardan gelen geri bildirimlerle hareket edilmesi gerektiğini ekledi. Ayrıca, yapılan terapide herhangi bir hatanın olması engelli terapist etiketinin altında yer alabileceği vurgulandı.
Toplantının 2. Bölümünde ilk bölümdeki yapılan bilgilendirmelere yönelik olarak sorular cevaplandırıldı. İş yerlerinde erişilebilir olmayan sistemleri, bu sistemlere yönelik olarak geliştirdikleri çözüm yolları, sivil toplum kuruluşlarının kişisel ve mesleki gelişimdeki katkıları, terapi esnasında yaşanan zorlukları ve güçlükleri gibi konular katılımcılar tarafından soruldu.
Toplantı ses kaydını mp3 olarak indirmek için tıklayın
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz
Gündem önerin, konuşalım!