Görme Engelli Bireylere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Ve Üreme Sağlığı Eğitim Modülünün Hazırlanması Projesi Katılımcı Formu

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetin aksine fiziki özelliklerimizi değil, toplum tarafından o cinsiyete yüklenen anlamı ve verilen rolleri anlatır. Zamana, mekana ve kişilere göre değişen toplumsal cinsiyet kadın ve erkek eşitsizliğinin altında yatan en önemli sebeplerdendir. Ergenlik dönemiyle birlikte biyolojik cinsiyetin farkında olan bireyler toplum tarafından üretilen cinsiyet kalıbının içine alınmaya başlanır. Bununla birlikte kişinin kendini tanıyabilmesi, ergenlik döneminde cinsiyetini tanıması ve üreme sağlığı hakkında daha çok bilgi sahibi olmasından geçer.
Görme engelli bireyler için toplumsal cinsiyet ve üreme sağlığı eğitimlerine erişim sorunlarının temelinde; eğitim alanlarının fiziki açıdan ulaşılabilirlik sorunları içermesi, eğitim modülü içeriklerinin erişilebilir olmaması ve bu eğitimi veren eğitmenlerin hedef kitleye dair doğru yöntem ve teknikler noktasında yeterli donanıma sahip bulunmaması gibi etkenler rol oynamaktadır.
Görme engellilerin toplumsal cinsiyet farkındalığının yeterli düzeye erişmemesi, onların toplumsal yaşamını doğrudan etkilemektedir. Bunun yanında sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürebilmesi için görme engelli bireylerin üreme sağlığı eğitimlerine ulaşabilmeleri önemli bir gereksinimdir. Mevcut durumda, görme engelli bireylere yönelik toplumsal cinsiyet ve üreme sağlığı eğitim modülünün bulunmaması ve bu eğitimi veren eğitmenler arasında engellilik ve erişilebilirlik konusunda yeterli donanıma sahip kişilerin olmayışı sebebiyle, görme engelli bireyler bu eğitimlere ulaşamamaktadır. Yapılacak bu etkinlikte engellilik, erişilebilirlik, eğitim modülü hazırlama, toplumsal cinsiyet ve üreme sağlığı alanlarından yetkin olan kişiler bir araya geleceklerdir. Katılımcılardan, oluşacak çalışma gruplarında kendilerine erişilebilirlik ve görme engelli bireye yönelik eğitim yöntemleri noktasında kolaylaştırıcılık yapacak kişilerle birlikte görme engelli bireylere yönelik toplumsal cinsiyet ve üreme sağlığı eğitim modülü hazırlanmasına katkı sunması beklenecektir.
AB Sivil Düşün programı aktivist desteği kapsamında düzenlenen bu toplantı 4 – 5 Ocak tarihlerinde Ankara’da Aktivist Oğuzhan AL tarafından yürütülecektir. Etkinlik kapsamında katılımcıların ulaşım, konaklama, sabah ve öğle yemekleriyle birlikte toplantı içi ikramlar proje bütçesi tarafından karşılanacaktır. AB Sivil Düşün Programı kapsamında akşam yemekleri karşılanamamaktadır. Katılımcıların başvuru formunu doldururken bu durumu dikkate alması önemlidir.
Başvuru formu 8 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak, bu tarihten sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılımcıların belirlenmesi sürecinde; engellilik, erişilebilirlik, eğitim modülü hazırlama, toplumsal cinsiyet ve üreme sağlığı alanlarındaki deneyimleri dikkate alınacaktır.
İletişim için:
06aloguzhan@gmail.com
Adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Forma git

kategori: