İnsan Hakları İzlemeye Giriş Eğitimi’ne Katıldık

Etkiniz AB Programı tarafından; Etkiniz sisteminde yer alan sivil toplum örgütlerine yönelik düzenlenen “İnsan Hakları İzlemeye Giriş Eğitimi” 23 – 24 Aralık 2019 tarihinde Warwick Hotel Ankara’da gerçekleştirildi. Eğitime; Eğitimde Görme Engelliler Derneği’ni temsilen Oğuzhan AL ve Şeyma Büyükurvay katıldı.
Eğitimin ilk gününde; İnsan Haklarında Temel Kavramlar ve Tanımlar, İnsan Hakları İhlallerine Dair Uluslararası Mekanizmalar ve iç hukukta bulunan başvuru yolları üzerine duruldu. Ayrıca Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) adına katılan Hakan ATAMAN ile İzleme ve Belgeleme Alanındaki İyi Örneklerin aktarımı sağlandı. Derneğimizin bu oturumda; Toplumsal Haklar Ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) tarafından gerçekleştirilen “engelli hakları izleme” çalışmalarına verdiği katkıdan, Engelli Hakları İzleme Ağı'na katılarak izleme faliyetlerine ilişkin katkılarından, Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleştirmiş olduğu “Engelli Üniversite Öğrencileri İnsiyatifi Projesi” kapsamında 2015 – 2016 yıllarında çıkarmış olduğu “Üniversitelerde Mevcut Durum Analizi” yayınlarından ve 2017 yılında düzenlediği “Görme Engelli Öğretmenlerin Sorunları ve Çözüm önerileri Anketi”’nden bahsedildi.
Eğitimin ikinci gününde; izleme, belgeleme ve savunuculuk üzerine ayrıntılı anlatımlar yapıldı ve aktarılanlar sonrası vaka çalışması yapıldı. Eğitim katılımcılara verilen erişilebilir katılım belgelerinin teslim edilmesi ve eğitime ilişkin görüşlerin aktarılmasıyla son buldu.

kategori: 
Fotoğraflar: 
AB bayrağının en arkada bulunduğu fotoğrafta; kimi katılımcılar ayakta duruyor, kimi katılımcılarsa sandalyede önde oturuyor. Şeyma Sol tarafta ayakta dururken, Oğuzhan Sandalyede oturur vaziyette sağ tarafta görülüyor.