Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayına Katıldık

Çiğli Belediyesinin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde düzenlediği, “Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı”na katıldık. Çiğli Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleşen Çalıştaya, derneğimiz adına İzmir il temsilcisi Ali Köse, Bahar Turan ve İmran Deniz güner katılırken sivil toplum kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri ve temsilcileri, diğer belediyelerin ilgili birimlerinin çalışanları, engelli hakları aktivistleri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve yurttaşlar da yoğun ilgi ve katılım gösterdi. Basında geniş yer bulan Çalıştayda ortaya konan görüş ve önerilerden yola çıkılarak oluşturulacak sonuç belgesi, sivil toplum kuruluşlarına, diğer belediyelere, kurum ve kuruluşlara gönderilecek, kamuoyu ile paylaşılacak ve bunun yanı sıra Çiğli Belediyesinde uygulanacak.

Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros KİRİŞ, yaptığı açılış konuşmasında; engellilere sunulan hizmetlerin ve engellilik alanında yürütülen çalışmaların bir lütuf olarak görülemeyeceğini, her türlü çalışma ve hizmetin hak olarak değerlendirildiğini, ulusal ve uluslar arası mevzuatta öngörülen görev ve sorumlulukların muhataplarınca yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, merhamet ve sevgi gösterilerinin bir kenara bırakılması ve eşitliğin sağlanmasının altını çizdi. Çalıştayın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yerine 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde düzenlendiğine değinen KİRİŞ; Çiğli Belediyesinin, bağımsız yaşam ilkesi ve hak temelli engellilik politikasının kurumsallaştırılması için çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Engelli bireylerin sorunlarının temel bir ayrımcılık sorunu olarak ele alınacağı ve hak temelli politika önerilerinin tartışılacağı Çalıştayın önemine dikkat çeken KİRİŞ; Çalıştayın, Çiğli Belediyesinin engelli bireylere yönelik hizmetlerinin çerçevesini belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Çalıştayın ilk oturumunda derneğimiz üyesi Psikolog Bahar TURAN tarafından engellilik ve engellilik alanındaki kavramlar, engelliliğe ilişkin geliştirilen yaklaşım modelleri açıklandı. Hak temelli yaklaşıma geniş yer ayıran TURAN, her alanda yaşanan ayrımcılığa örneklerle dikkat çekti. TURAN’un ardından Akademisyen Adil ÇAMUR tarafından Türkiye’de engellilik politikalarının tarihsel gelişim süreci özetlendi. Yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği verilerle süreci analiz eden ÇAMUR, Türkiye’de engellilik politikasının belli kırılma dönemlerinden geçtiğini vurguladı. Engelli hakları aktivisti Mahir IŞIK ise çeşitli istatistiki bilgileri paylaşarak toplumun engellilere yönelik bakış açısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını da çeşitli yönlerden eleştiren IŞIK, yerel yönetimlerin üzerine düşen görev ve sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirmediğini belirtti.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise katılımcılar üç ana gruba ayrılarak yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi. Engelli katılımcıların oluşturduğu birinci grup beş alt grupta, belediyelerin engelli hizmetleri çalışanları ikinci ana grupta, diğer katılımcılar ise üçüncü ana grupta yer alarak çalışmalara katıldı. Moderatörler eşliğinde ayrı salonlarda gerçekleşen çalışma gruplarında; herhangi bir belediyeden engellilik özelinde hizmet alınıp alınmadığı, belediye hizmeti alınırken engellilik nedeniyle ayrımcılığa uğranılıp uğranılmadığı veya zorluk yaşanıp yaşanmadığı, ulusal-uluslararası engelli günlerinde belediyenin ne yapıp ne yapmaması gerektiği, belediyenin engelli sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği, belediye hizmetlerinin engelli grubuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı, engelliler ile iletişimin nasıl kurulduğu, belediyenin engelli politikalarının nasıl belirlendiği ve bu konuda danışmanlık hizmeti alınıp alınmadığı, belediyelerin karşılıklı işbirliği imkanlarının neler olduğu tartışıldı; belediye hizmetleriyle ilgili talepler ve öneriler sıralandı; belediyelerin engelli hizmetleri ve engellilere yaklaşımı değerlendirildi ve her çalışma grubunda yer alan raportörler tarafından görüşler raporlaştırıldı. Moderatörler tarafından çalışma grubu özetlerinin sözlü olarak paylaşılmasıyla Çalıştay sona erdi.

kategori: 
Fotoğraflar: 
Tiyatro düzenine sahip Meclis salonundaki toplantı masalarında tüm katılımcılar oturnuş Sunumları takip ediyorlar.
3 konuşmacı büyük bir masada yan yana, Bahar orta koltukta oturmakta. En sol tarafta işaret dili çevirmeni tercüme yaparken görülmekte.
İmran Deniz, önünde ay yıldızlı kırlangıç bayrak bulunan bir kürsüde konuşma yaparken görünmekte.