Görme engelliler, "Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım" yazmak zorunda kalmayacak

"FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" ile birlikte, bundan böyle görme engelli bir kişinin “sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” şeklinde bir ibareyi el yazısıyla yazmasına gerek bulunmayacak. Ayrıca bu ibareyi el yazısı ile yazamadığı için şahit istenmesi gerektiğini öne süren yetkililerin bu savunması da geçersiz hale gelecek.
EGED, bu süreçte aktif rol oynayarak, bankacılık işlemlerinde erişilebilirliğin sağlanması amacıyla sivil toplum kuruluşlarının tamamı avukat üyelerinden oluşturulan Engelsiz Banka İnisiyatifi'ne katıldı. Derneğimizi temsil etmek üzere bu inisiyatife Av. Bayram Şahin Aydın, Av. Merve Erten ve Av. Sevgi Mart katılım sağladı.
EGED, değişimin birlikte gerçekleştirilebileceği inancıyla, sorunlara hak temelli bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözüm odaklı her türlü girişimin içerisinde etkin olarak yer almayı sürdürecek.

İlgili yönetmelik değişikliği

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunludur. Görme engelli tüketicilerde bu şart aranmaz.”
İlgili Resmi Gazete bağlantısı için tıklayın