Hak temelli sivil toplum seminerleri başlıyor!

İnsan hakları, en genel şekliyle; tüm insanların hiçbir statüye bakılmaksızın onurlu, özgür, eşit ve barış içinde yaşayabilmesini sağlamak üzere oluşturulmuş evrensel standartlardır. Hak temelli yaklaşım ise, uluslararası insan hakları standartlarına dayanan ve uygulamada insan haklarını destekleme ve korumaya yönelik kavramsal bir çerçeve olarak tanımlanır.
EGED, 2013 yılında kurulan ve hak temelli yaklaşımı esas alarak faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. EGED için engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen düzenlemeler bir lütuf değil, onların temel hak ve özgürlüklerden adil biçimde yararlanabilmesini sağlamak içindir. Dolayısıyla EGED, engelli bireylerin eğitim haklarına erişimine yönelik karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini bir insan hakkı olarak savunmaktadır.
Ülkemizde engellilik alanında hak temelli yaklaşımı esas alarak çalışmalarını yürüten STK'ların sayısı çok fazla değildir. Şüphesiz bu durum, her düzeyde yürütülen politikaların yönünü de belirlemektedir. Etkili bir sivil toplum, hedef kitlesini oluşturan dezavantajlı kesimlerin yaşam standartlarının iyileştirilebilmesi için kamu otoritesiyle iş birliği halinde çalışabilmeli; güçlü bir iletişim sağlanamadığı durumlarda farklı yöntemleri kullanarak sorunlarını kamuoyunun gündemine taşıyabilmelidir. Bunun için ise etkili bir sivil toplum yönetimi şarttır.
Gerçekleştirilecek Hak temelli sivil toplum seminerlerinde; bir sivil toplum kuruluşunun faaliyet alanında etkili ve söz sahibi olabilmesi için hangi yöntemleri ne şekilde kullanması gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu noktada alan uzmanları ve farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler konuk edilecektir. Ayrıca EGED'in şimdiye kadar elde ettiği deneyimlerin üye ve takipçilerimiz tarafından görünür olması sağlanarak, gelecekte kullanabileceğimiz yöntemler ve izleyebileceğimiz stratejiler üzerine sorgulamalar yapabilmek de mümkün olacaktır.
Hak temelli sivil toplum seminerleri; üyesi olduğu kuruluşa aktif olarak katkı sunmak isteyen ve çalışma alanını sivil toplum sektörü olarak belirleyen kesimleri davet ediyor.

İlgili Alanlar: