EGED, Fizik Öğretmenliği görevinden alınan görme engelli Turgay Özmen'in davasına müdahil olma talebinde bulundu

Van ili Edremit ilçesi Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapan, Derneğimiz üyelerinden Davacı Turgay ÖZMEN, Milli Eğitim Bakanlığı işlemi ile görme engeli nedeniyle sınıf hâkimiyetini sağlayamadığı, dersi verimli izleyemediği iddialarıyla maarif müfettişi tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucunda bu görevden alınarak Van il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak atanmıştır. EGED, bu davaya Davacı yanında müdahil olarak katılma talebinde bulunmuştur.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak amaçlarımız arasında; başta görme engelliler olmak üzere engelli bireylerin eğitim ve istihdam alanında karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak, toplumdaki engelli algısını olumlu yönde değiştirmek, engellilere yönelik her türlü ayrımcılığın ve engelliliğin istismarının önlenmesi için savunuculuk faaliyetleri yürütmek yer almaktadır. Ayrıca EGED'in tüzüğünde görme engelli öğretmenlerin mesleğini yaparken karşılaştığı sorunlara yönelik her türlü girişimde bulunulacağını açıklayan maddeler de bulunmaktadır. Bu bağlamda görme engelli bir öğretmen olan Turgay Özmen’in hukuka aykırı bir idari işlemle mağdur edilmesi, hem bir ayrımcılık olması hem de görme engelli bir bireyin istihdam alanında karşılaştığı bir sorun niteliği taşıması ile derneğimizin mücadele alanına girmektedir. Görme engelli Fizik Öğretmeni Turgay Özmen'in engeli nedeniyle öğretmenlik mesleğini yerine getirme yeterliliği bulunmadığına dair öne sürülen gerekçeler, görme engelli öğretmenlere karşı ön yargılı bir bakış açısının sonucu olarak ortaya atılmış bilimsellikten ve nesnellikten uzak gerekçeler olup, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan bu gerekçelerle dava konusu idari işlemin hukuka uygun bulunması halinde, bu durum derneğimiz üyesi turgay Özmen’in istihdam hakkını ihlal ettiği kadar diğer görme engelli öğretmenlerin öğretmenlik yapmaları noktasında da İdarenin sübjektif yorum ve değerlendirmeler yapmasına neden olacak, görme engelli başka öğretmenler için de hukuka aykırı idari işlemlerle genel idare hizmetleri sınıfında görevlendirilmeleri gibi telafisi güç ve imkânsız zarar tehlikeleri ortaya çıkacaktır. İşte bu zarar tehlikesini daha doğmadan bertaraf etmek amacıyla derneğimiz söz konusu davaya müdahil olma talebinde bulunmuş, yargıdan adil ve hukuka uygun bir karar çıkmasına yardımcı olmak için sorumluluk üstlenmiştir.
EGED, konuyu takip etmeyi ve hukuki çerçevede girişimlerde bulunmayı sürdürecektir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.

İlgili Alanlar: 
İlgili alanlar - 2: