Uluslararası İşler Komisyonu

Komisyon üyeleri

Adil Ahmet KAVRAMA, Ayşegül TAŞGIN, Cankut DEĞERLİ, Cem CENGİZ, Claire Özel, Coşkun Altun, Emrecan BİLGİN, Mihri İlke ÇEPERLİ, Mehmet Aktaş, Merve Deniz PAKER.
Komisyon Genel Sorumlusu: Adil Ahmet KAVRAMA.

Komisyonun görevleri

1) Derneğin benzer amaçlı faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek, bu konuda dernek üyelerini bilgilendirmek,
2) Derneğin ilgi alanı dahilinde düzenleyeceği organizasyonları planlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak, düzenlenen organizasyonlara katılmak için gerekli girişimlerde bulunmak,
3) yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bunlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak hususlarında öneriler sunmak,
4) Derneğin uluslararası mecralarda tanıtımını yapma hususunda faaliyette bulunmak, bu maksatla derneğe ait tanıtım dosyalarından ihtiyaç duyulanları yabancı dilde oluşturarak ilgili ortamlarda sunmak,
5) Derneğe ait yabancı dilde internet siteleri oluşturmak, bunlara ait içerik geliştirmek ve gerekli durumlarda yurtdışı kaynaklı portallarla paylaşmak,
6) İhtiyaç duyulan alanlarda yurtdışında bulunan çalışmalarla ilgili araştırmalar yapmak, bunları tercüme etmek ya da ettirmek, engellilik ve eğitimle ilgili meydana gelen uluslararası gelişmeleri izleyerek dernek üyelerini, hedef kitlesini ve kamuoyunu bilgilendirmek,
7) Engelli bireylerin yabancı dil öğrenimine yönelik yerelde ve online ortamda çalışmalarda bulunmak,
8) Engelli bireylerin yurtdışında eğitim olanaklarını araştırmak ve bu hususta bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.