Gönüllü Bir Kişi Olarak Neler Yapabilirim?

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, görme engelli bireylerin eğitim ve istihdam hayatında karşılaştıkları problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve onları hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, görme engelliler alanında gönüllü olmak isteyen kişi ve kurumlarla işbirliği içerisinde çalışabilmek için gönüllü ağı oluşturmuştur.

Görme engelli bireylerin eğitim sürecinde karşılaştıkları bazı engeller aşağıda sıralanmıştır:

*Notlara Erişim: Bazı ders notlarının görme engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu notlar sesli veya text formatında görme engelli öğrencinin kullanımına uygundur. Gönüllü ağı projesine katılan arkadaşımız notların seslendirilmesi veya erişilmesi mümkün olmayanların metin formatına dönüştürülmesi noktasında destekte bulunabilir.

*Birebir Çalışma: Matematik, yabancı dil vb. dersler ve sınavlara hazırlık döneminde konulara hakimiyet ve notların okunması konusunda partnerlik yapacak bir kişi, görme engelli bir öğrencinin çalışma veriminin artmasını sağlayabilir. Gönüllü ağına katılacak bir arkadaşımız, gelen talebe göre birebir çalışma hususunda destekte bulunabilir.

*Test, deneme vb. seslendirilmesi: YGS/LYS, KPSS, SBS, KPDS, ALES vb. sınavlara hazırlanan görme engelli öğrenciler kaynak bulma noktasında güçlük yaşayabilmektedirler. Gönüllü ağı projemize katılan arkadaşlarımız test ve denemelerin erişilebilir formatlara dönüştürülmesi noktasında katkıda bulunabilirler.

*Kütüphane VB. Araştırma Ortamlarında Rehberlik Talebi: Kütüphane ve araştırma merkezlerinde aranılan kaynağa ulaşma ve onların taranması hususunda güçlükler yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda, gönüllü ağına katılacak arkadaşlarımız araştırma esnasında rehberlik yapılması konusunda destekte bulunabilirler.

*Görme Engelli Öğretmenlerin Sınavlarının Okunması: Görme engelli öğretmenlerimiz, öğrencilere uyguladıkları sınavların okunması hususunda destek talebinde bulunabilirler.

Yukarıda sözü edilen konularda veya bunların dışında bireysel farklılıklara göre iletilen taleplere destek olunması amacıyla Gönüllü Ağı projemizi başlatmış bulunmaktayız.
Gönüllü Ağı Projemizde bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımız Gönüllü Veri Tabanı Kayıt Formu'nu doldurarak veri tabanımıza dahil olabilirler. Kayıt formu elimize ulaştığında sizinle iletişime geçilerek iletişim süreci başlatılacaktır.

kategori: