Görme Engelli Bir Kişi Olarak Ne Tür Taleplerde Bulunabilirim?

Görme engelli bireyler olarak eğitim hayatımızda farklı engellerle karşılaşmakta ve bu engelleri aşabilmek için kendi çözüm önerilerimizi geliştirmekteyiz. Bazı durumlarda ise sistemin eksiklikleri sebebiyle gönüllü kişilerin desteğine ihtiyaç duyabilmekteyiz. Bu tür durumlara aşağıda örnekler verilmiştir:

*Notlara Erişim: Görme engelli öğrencilerin ders notlarına erişebilmesi için onların uygun formatlarda olması gerekmektedir. Özellikle el yazısıyla oluşturulmuş notların okunması ve tarayıcı bulma imkanı olmayan arkadaşlarımızın erişim sıkıntısı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda notların erişilebilir formalara dönüştürülmesi yönündeki talepler Gönüllü Ağına iletilebilir.

*Birebir Çalışma: Matematik, yabancı dil, Osmanlıca, müzik vb. dersler ve sınavlara hazırlık döneminde notların okunması noktasında birebir partnerlik yapacak bir kişinin olması, bazı kişiler için çalışma sürecinin verimliliği açısından önemli olabilmektedir. Birebir ders çalışma konusunda gönüllü ağından talepte bulunulabilir.

*Test&deneme seslendirilmesi: YKS, KPSS, lise yerleştirme merkezi sınavı, YDS, ALES vb. sınavlara hazırlanan görme engelli öğrenciler, bu süreçte düzenli kaynak bulma noktasında güçlük yaşayabilmektedirler. Bu doğrultuda, güncel kaynaklara erişim konusunda gönüllü ağından talepte bulunulabilir.

*Kütüphane VB. Araştırma Ortamlarında Rehberlik Talebi: Kütüphane ve araştırma merkezlerinde aranılan kaynağa ulaşma ve onların taranması hususunda güçlükler yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda, araştırma esnasında rehberlik yapılması konusunda talepler gönüllü ağına iletilebilir.
Yukarıda sözü edilen konular haricinde bireysel farklılıklara göre başka talepler de olabilir. Talep Formu aracılığıyla Gönüllü Ağı Projemize ihtiyaç duyduğunuz konuyla ilgili talepte bulunabilirsiniz. Gönüllü veri tabanımızdaki kişi sayısı arttıkça taleplere daha fazla cevap verilecektir. Bu bakımdan her talebe geri dönüş yapılabileceğine ilişkin bir garanti malesef veremiyoruz. Talebiniz değerlendirildikten sonra Gönüllü Ağı veri tabanına aktarılacak; talebe cevap verebilecek bir gönüllü kişi olduğunda sizinle iletişime kurulması sağlanacaktır.

kategori: