Temsilcilerimiz

Derneğimizin yerel sorunları saptamak ve çözüm önerileri üretmek maksadıyla geliştirdiği il temsilciliği sistemine bakışı şu şekilde:
• İl Temsilciliği, yerelde Derneğin tüzel kişiliğinin bir misyonu olarak görünen yüzüdür.
• İl Temsilciliği, Derneğin genel politikalarını yerele indirgeyen bir yapı olarak iletişim, etkinlik ve farkındalık faaliyetlerini yerelde uygulamaya müsait bir oluşumdur.
EGED'in Genel Merkezi Ankara'dır. Bununla birlikte; Denizli, Erzurum, İstanbul ve Osmaniye'de Yönetim Kurulu üyeleri bulunmaktadır.
İl Temsilcileri Yönergesi için tıklayın
Bu sayfada, il temsilcilerimiz ve onlara ait iletişim bilgileri yer alıyor.

İl Temsilcilerimiz

Edirne

Berkay Ömer Ünal, İl Temsilcisi
Tel: 05079512893
E-posta: berkayomerunal@gmail.com

Erzurum

Mücahid İbrahim Öztürk, İl Temsilcisi
Tel: 05072000056
E-posta: mucahidibrahim@hotmail.com

İstanbul

Serdar Kulak
Tel: 05557443620
E-posta: serdarkulak@gmail.com

İzmir

Ali Köse, İl Temsilcisi
Tel: 05382203750
E-posta: alikose92@hotmail.com

Kahramanmaraş

Mehmet Gazi Aslan, İl Temsilcisi
Tel: 05459678500
E-posta: mgaslan_02@hotmail.com

Kayseri

Orhan Yalçın, İl Temsilcisi
Tel: 05422996433
E-posta: orhan_yalcin38@hotmail.com

Samsun

Ahmet Tayfur Arslan, İl Temsilcisi
Tel: 05064596110
E-posta: ahmettayfurarslan@gmail.com

Sivas

Selman Devecioğlu, İl Temsilcisi
Tel: 05464690195
E-posta: Selman_devecioglu@hotmail.com

Zonguldak

Gökhan Kazan, İl Temsilcisi
Tel: 05369252813
E-posta: e_gokhan_s@hotmail.com

Yönetim Kurulumuz

Yönetim Kurulu üyelerimizin iletişim bilgileri için Tıklayın

kategori: