Psikolojik Testlerin Erişilebilirliği Hakkında Atılması gereken Adımlar konulu 24. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı

Kör psikolojik danışman ve psikologların katılımıyla 13 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 24. Aylık Değerlendirme Toplantısı’nda, kör uygulayıcıların psikolojik testlerle ilgili karşılaştıkları erişilebilirlik engelleri, bunlara karşı bulunan bireysel çözümler, deneyimler ve bilgilerle düşünülen çözüm önerileri konuşuldu.

Sayfalar