2. GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ ESNASINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN TESPİTİ ANKETİ YAYINLANDI

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, tüzüğünde engelli öğretmenlerin mesleki sorunlarının çözümünde etkin rol oynamak amacında olduğunu belirtmiş ve bu doğrultuda engelli öğretmenlerin atanması, özlük hakları ve görevlerini yaparken karşılaştığı problemler hakkında çalışmalarını sürdürmüştür.
EGED 2017 yılında "Görme engelli öğretmenlerin görevleri esnasında karşılaştıkları sorunların tespiti" anketini gerçekleştirmiş; bu anket sonrasında da, Görme Engelli Öğretmenlerin Görevleri Esnasında Karşılaştıkları Sorunların Tespiti Raporunu yayınlamış; Birincisi yüz yüze ve pandemi döneminde ikincisi online Görme Engelli Öğretmenlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nı düzenlemişti.
Çalıştay'dan çıkan sonuçlarla EGED; Mesleki gelişim seminerleri ve öğretmenlere yönelik etkinlikler düzenlemiş, raporlar hazırlayarak savunuculuk çalışmalarında bulunmuştur. Nitekim daha önce düzenlenen anketin üstünden zaman geçmiş, dünyada pandemi yaşanmış ve son zamanda yapılan atamalarla görme engelli öğretmen sayısı 2000'in üstüne çıkmıştır. Görme engelli öğretmenlerin yaşadıkları sorunları ve karşılaştıkları güçlükleri tekraren saptamak ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla Eğitimde Görme Engelliler Derneği Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu tarafından ikinci "Görme Engelli Öğretmenlerin Görevleri Esnasında Karşılaştıkları Sorunların Tespiti Anketi" yayınlandı.
Bu araştırma, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu tarafından Görme engelli öğretmenlerin mesleki yaşamlarında yaşadıkları sorunları ve karşılaştıkları güçlükleri saptamak amacıyla yürütülmektedir. Anketimiz, kapsamı gereği yalnızca okullarda çalışan branş öğretmenlerine açıktır. Anketimiz okullar dışındaki kurumlarda çalışanlar, okul yöneticileri ve okul psikolojik danışmanları/rehber öğretmenleri kapsamamaktadır.
Ankette yöneltilen sorulara vereceğiniz cevaplar yaşanan sorunları ve karşılaşılan güçlüklerin anlaşılmasına destek olacaktır. Ankete katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ankette elde edilen veriler yalnızca araştırma amacı doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığına raporlama ve süreci takip etmek üzere kullanılacaktır. Bu nedenle sorulara içtenlikle vereceğiniz yanıtlar için teşekkür ederiz.
Bilgi ve iletişim için:
e-posta: bilgi@eged.org
Tel: 05459678500
Anketimize ne kadar aktif olarak görev yapan görme engelli öğretmen katılırsa, o kadar verimli ve güvenirliği yüksek sonuçlar alınabilecektir. Bu nedenle anketin yaygınlaştırılması noktasında desteğinize ihtiyaç duymaktayız.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak detayları görüntüleyebilir, anketi doldurmaya başlayabilir ve ilgili adresi çevrenizdeki görme engelli öğretmen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Ankete başla